Stiltesymposium: aandacht voor stilte Groene Hart

Stiltesymposium: aandacht voor stilte Groene Hart

Op woensdag 29 november vindt in Haarlem het Stiltesymposium plaats onder de titel  Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden. Een dag waarop het belang van stilte en stiltegebieden centraal staat. Ervaren van stilte is mogelijk en kennis en ervaring worden gedeeld om de huidige situatie rond stilte en stiltegebieden te verbeteren. De organisatoren Stichting Groene Hart,  Nederlandse Stichting Geluidshinder en Stichting Stilte Ned.werk stellen op die dag een aantal vragen aan de orde. Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag…continue reading →
Kernwaarde Stilte

Kernwaarde Stilte

Esther van den Bor In het Groene Hart is stilte een kernwaarde De hoeveelheid geluid om ons heen neemt langzamerhand toe. Het is als een deken die dikker wordt en strakker om ons heen zit. Dat doen we met elkaar. Meer mensen, meer machines, meer verkeer, meer … Maar je bewust zijn van de voordelen van stilte en weten dat veel geluid schade doet aan je gezondheid is belangrijk. Na onderzoek van Marcus Spronk en het daaruit voortgekomen rapport 'Een tegengeluid voor stilte' is Stichting Groene Hart gestart met een serie activiteiten om…continue reading →
Terugblik Symposium Omgevingswet

Terugblik Symposium Omgevingswet

Op 21 september jl. vond het symposium ‘Groene Hart: Hoe Verder Met de Omgevingswet?’ plaats georganiseerd door de gemeente Nieuwkoop en de Groene Hart Academie. Dagvoorzitter was Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research. Diverse inleiders kwamen aan het woord over participatie en samenwerking, de Groene Hart Academie als kenniswerkplaats, hoe Nieuwkoop met de invoering van deze wet omgaat, het betrekken van het onderwijs bij de invoering van de Omgevingswet, de invloed ervan op overheid, ondernemers en omgeving, gevolgd door drie workshops. Het symposium bood de deelnemers ideeën en handvatten om aan de slag…continue reading →
Samenhang

Samenhang

Esther van den Bor - Een houdbare toekomst - Wanneer we over 50 jaar, de tijd van onze kinderen en kleinkinderen, nog veilig en comfortabel willen leven op deze aarde, zullen we nu in beweging moeten komen. Het is immers duidelijk dat een groot aantal van de processen waarmee we nu vertrouwd zijn en die 'ons rijkdom hebben gebracht', de verkeerde kant op evolueren. Financieel wordt het verschil tussen arme mensen en rijke mensen groter (Thomas Piketty). De afname van het aantal planten- en diersoorten is verontrustend. De ontwikkeling van het weer en…continue reading →
Nacht van de Nacht met fluistervaren op de Vlist

Nacht van de Nacht met fluistervaren op de Vlist

Voor het eerst – en éénmalig – is het mogelijk te fluistervaren op de Vlist. Schippers van de elektrische Geelbuik uit Oudewater gaan op 28 oktober tijdens de Nacht van de Nacht in Haastrecht diverse keren tussen Gemaal en Boezemmolen heen en weer over dit prachtige riviertje. Ook zijn die avond beide locaties te bezoeken, is er een mini-expositie over stiltegebieden, een moonwalk met natuurgidsen, worden gedichten voorgedragen, zijn er dansduetten en kun je door een grote telescoop naar de sterrenpracht en de maan in eerste kwartier kijken. De 13e Nacht van de…continue reading →
Wie maakt het lekkerste Groene Hart streekproduct van 2017?

Wie maakt het lekkerste Groene Hart streekproduct van 2017?

Pierre Wind jureert nieuwe streekproducten. De inschrijving voor de Groene Hart Streekproduct verkiezing 2017 is geopend. Producenten van ambachtelijke streekproducten uit het Groene Hart kunnen hun producten aanmelden om te laten proeven en jureren. Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop is op woensdagochtend 8 november de locatie van dit evenement dat stevig is geworteld bij ondernemers, publiek én (vak)pers. Stichting Groene Hart organiseert in samenwerking met SlowFood Groene Hart deze verkiezing om het streekproduct bij een groot publiek onder de aandacht te brengen en producenten uit te dagen om met nieuwe streekproducten te komen. De lat…continue reading →
Urgentie

Urgentie

Esther van den Bor - Van alle kanten druk. Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw? Lokaal/regionaal aan de slag Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor…continue reading →
Onzichtbare subsidie

Onzichtbare subsidie

Esther van den Bor Financiering Vorige week ging de column over financiering. Ook bij investeringen voor energie zijn steeds meer banken kritisch. Sommige banken weigeren bijvoorbeeld te investeren de steenkoolindustrie. Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde een tijd geleden ook voor de financiële en economische gevaren van klimaatverandering. Windmolens zijn inmiddels vrijwel zonder subsidie rendabel, zelfs bij de huidige lage energieprijzen. Maar zijn die huidige energieprijzen wel reëel en is de vergelijking van kosten eerlijk? De SDE-subsidies zijn zo langzamerhand gegroeid tot een fors bedrag. Maar de kwalificatie dat windmolens op subsidie draaien…continue reading →
Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Op 12 september vond het 2e atelier plaats over de omschakeling naar duurzame energie  en het effect op ons landschap. Het Akkoord van Parijs zet ons voor een gigantische opgave. Een idee van die omvang en de consequenties daarvan krijgt u bij het bekijken van het college van Dirk Sijmons naar aanleiding van zijn boek 'Landschap en energie'. Ontwerpers, energieaanbieders en industrie waren het eens. Coördinatie op de puzzell 'wat doen we waar',  is een harde voorwaarde om ergens te komen. Keuzes voor energiebronnen zijn afhankelijk van  de wensen en voorwaarden van gebruiker en de…continue reading →
Duurzaam financieel systeem

Duurzaam financieel systeem

Esther van den Bor - Hoe financier je duurzame projecten Multinationals en grote vermogensbeheerders wegen het risico van klimaatverandering steeds vaker mee in doelstellingen, risico-analyses en investeringsportfolio’s. Klimaatverandering knaagt aan de financiële stabiliteit van banken en pensioeninstellingen. Bijvoorbeeld de ASN bank* stelt zelf bij te willen dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Ze zijn value driven, omdat het niet direct gaat om winst vergroten of risico’s verminderen, maar simpelweg om een leefbare planeet. Veel andere financiële instellingen werken nog met name met fysieke- en transitierisico’s. In het algemeen onderschatten ze de toekomstige…continue reading →