Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Esther van den Bor Tijd voor bespiegeling Onze aarde is in gevaar. De aarde warmt op, mede door het feit dat we grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken. Bij de verbranding van olie, steenkool en aardgas komt CO2 vrij die in de eeuwen hiervoor is vastgelegd. Wetenschappers tonen aan dat door stijging in de atmosfeer van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas, de temperatuur stijgt. Dat geeft aanleiding tot het veranderen van het klimaat – wereldwijd. Zie Climate Challenge. Wanneer de aarde meer dan 3-4 graden opwarmt heeft dit verstrekkende gevolgen. Het weer wordt…continue reading →
Ontluikende college akkoorden

Ontluikende college akkoorden

Esther van den Bor Nieuwe colleges in de gemeenten na de verkiezingen Het Groene Hart is meer dan de som der delen van de gemeenten afzonderlijk. De Handreiking die Stichting Groene Hart heeft verstuurd naar alle politieke partijen is misschien weer in de la beland. Haal die Handreiking daaruit bij de onderhandelingen die tot nieuwe coalitieakkoorden moet leiden! In de Handreiking wijst de Stichting op de noodzaak van samenwerken en verder kijken dan het lokale eigenbelang. Samenwerken van politieke partijen en omliggende  gemeenten. De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn het bewaken en…continue reading →
Fairtrade en klimaat

Fairtrade en klimaat

Esther van den Bor - Fairtradeweek van 6 – 13 mei Het grootste deel van de gemeenten in het Groene Hart mag de eervolle titel Fairtrade gemeente voeren. Fairtrade staat voor eerlijke handel en een eerlijk loon voor mensen in ontwikkelingslanden, waarbij tevens zo goed mogelijk schade aan het milieu wordt vermeden. Een groot scala aan producten heeft een certificering van Max Havelaar of Fairtrade in enige vorm. Niet alleen bij de aankoop van koffie en bananen kan de consument een keus maken voor eerlijke merken. Ook voetballen, bloemen, kleding, speelgoed, software kunnen…continue reading →
Innovatie in de bouw

Innovatie in de bouw

Esther van den Bor Reclame voor een event Van 17 – 19 april vindt in de Rai in Amsterdam een grootschalig event plaats van bouw en vastgoed. Deze sector is in beweging. En niet zo’n klein beetje. Op dit event worden maar liefst 120 innovatieve ideeën en concepten aan de beursgangers gepresenteerd. Daarnaast zijn er 10 meest succesvolle voorstellen genomineerd voor een innovatie prijs The innovation challenge 2018. De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op impact, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en klantwaarde. Wat opvalt Mij valt het op dat de meeste van deze 10…continue reading →
Kringloop landbouw

Kringloop landbouw

Esther van den Bor Gemengd bedrijf Nog niet zo lang geleden was de landbouw circulair te noemen, een kringloopbedrijf. Alles werd gebruikt. Ook nu zou daar grote winst te behalen zijn. We zitten vast in het denken van grote volumes tegen marktprijzen. Maar een ander verdienmodel geeft ruimte voor eigen keuzes en meer plezier in het vak. Dierlijke en plantaardige productiestromen aan elkaar koppelen levert een systeem waarbij reststromen volledig worden benut. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop.…continue reading →
Vernieuwingen in medische zorg

Vernieuwingen in medische zorg

Esther van den Bor Gezondheid geïnnoveerd In de medische wereld worden grote bedragen geïnvesteerd in slimme technieken. Dat levert mooie mogelijkheden op waar de patiënt mee geholpen is en tegelijkertijd op zorgkosten wordt bespaard.  Er zijn diverse trends in de zorg. Meer zorg thuis en in de buurt. Het overgrote deel van de ouderen (90 procent) met Multi morbiditeit woont thuis. Slechts een kleine groep woont in een verzorgingshuis. Dit vraagt om andere zorgvormen. Ook technologische ontwikkelingen beïnvloeden de organisatie van de langdurende zorg. Nieuw en kleinschalig. Vooral voor ouderen met beperkingen of…continue reading →
Bos en bijen

Bos en bijen

Esther van den Bor Minibossen IVN (onderleiding van Daan Bleichrtodt) heeft het idee van minibossen van de Indiaase ingenieur Shubhendu Sharma naar Nederland gehaald. Iedereen kan in eigen gemeente een klein minibos aan leggen. Een handboek (vrij opvraagbaar https://www.ivn.nl/handboektf ) helpt om dat uit te voeren. De bedoeling is om zelf op een oppervlakte ter grootte van een tennisbaan zoveel mogelijk soorten bomen en struiken te planten, zodat de biodiversiteit wordt bevorderd. Wageningen Environmental Research (WENR) heeft in 2017 maandelijks onderzoek gedaan aan de in 2015 gestarte bossen en bevestigt dat meer biodiversiteit…continue reading →
Bouwen in het Groene Hart: the times they are a-changing?

Bouwen in het Groene Hart: the times they are a-changing?

In de Volkskrant van 23 februari wordt uitgebreid verhaald over nut en noodzaak van Bouwen in het Groene Hart. Dit naar aanleiding van een uitspraak van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, dat we er door de toekomstige ‘woningnood’ in de Randstad niet onderuit kunnen om delen van het Groene Hart toch weer aan te tasten met woningbouw. Haar uitspraak is gebaseerd op cijfers van het CBS, het CPB en het PBL, die aangeven dat er de komende 20 jaar in Nederland 1 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden om aan de bevolkingsgroei te…continue reading →
Gemene Goed economie

Gemene Goed economie

Esther van den Bor Een beweging De Oostenrijkse universitair docent Christian Felber gaat met zijn stellingen en principes een stap verder dan diegenen die een eerlijke prijs voor producten centraal stellen. Economie is verworden tot de kunst om geld te verdienen en rijk te worden, kapitalisme. Dat gaat ten koste van andere zaken. Economie is van oorsprong een systeem waarin geld het middel is om een doel te bereiken. In de Gemene Goed economie komt ethiek op de eerste plaats. Bedrijven en overheden hanteren een Gemene Goed Balans en economisch succes wordt niet…continue reading →
Earth hour

Earth hour

Esther van den Bor Bewustwording Hoe staat onze aarde ervoor? Welke processen zijn gaande? Hoe kwetsbaar is de natuur? Samen aandacht geven aan de aarde met alles wat er op leeft geeft een gevoel van verbondenheid. Bezorgd zijn, weten dat je niet de enige bent die bang is voor de toekomst, aan elkaar vertellen wat je wilt behouden. Zaterdag 24 maart van 20.30 tot 21.30 uur is het weer Earth Hour! Miljoenen mensen en duizenden organisaties in meer dan 185 landen doen dan één uur het licht uit om aandacht te vragen voor…continue reading →