Fiets mee en spek de kas van Stichting Groene Hart!

Fiets mee en spek de kas van Stichting Groene Hart!

Op zaterdag 10 juni vindt de Rabo Fietstocht plaats. Het belooft weer een mooi spektakel te worden!  Startpunten U kunt starten tussen 9.00 en 16.00 uur bij één van de vijf startpunten. Dat zijn: Rabobankkantoor in Woerden, Rabobankkantoor in Bodegraven, Rabobankkantoor in Mijdrecht, Gasterij Milandhof in Zegveld en vanaf het Kerkplein in Kockengen. Geniet van routes door het Groene Hart Er zijn meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De routes lopen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen. Iedere fietser kiest de lengte van de route. Er zijn routes van 12 km en van 30 km. Wilt u 60 kilometer fietsen? Dit kan door twee routes van 30 kilometer te fietsen. Op de route…continue reading →
Bijen en onze voedselvoorziening

Bijen en onze voedselvoorziening

Esther van den Bor - Bijen en hun nut Gelukkig wordt er steeds meer aandacht gegeven aan De Bij. Volgens Wikipedia leven bijen leven soms in volken maar er zijn ook vele solitaire soorten bekend. De bijen zijn in onze streken essentieel voor de bestuiving van (wilde) bloemen, maar ook van veel van onze voedselgewassen. Zonder deze bestuiving zouden wij honger lijden. Er zijn wel 20.000 bijensoorten beschreven, maar het eigenlijke aantal zal wel hoger liggen. Dat biedt perspectief om te zoeken naar sterkere soorten die minder gevoelig zijn voor de schadelijke omgevingsfactoren…continue reading →
Audiotour

Audiotour

Stichting Groene Hart zet zich sinds 2005 in om de vestingsteden in en nabij de Oude Hollandse Waterlinie aan elkaar te verbinden met routes, informatieborden, festivals enzovoort. Donderdag 11 mei kwam daar een nieuw project bij: Gouda Vestingstad. Met het Historisch Platform Gouda en Struinen en Vorsen werd de aftrap gegeven door de presentatie van een audiotour. Boodschapper Henrick en boerenzoon Adriaan zijn in 1672, het Rampjaar, vanuit verschillende richtingen op zoek naar Prins Willem III en treffen hem uiteindelijk in Gouda. Voor meer informatie, zie Audiotour hieronder of luister naar de verhalen…continue reading →
Voedslefamilies

Voedslefamilies

Esther van den Bor - Bundelen van ideeën en krachten Voedsel is van iedereen en voor iedereen. Totdat het allemaal uit een potje, zakje of de supermarkt komt. Maar het kan ook wel anders. In Zuid Holland is een vernieuwingsnetwerk ontstaan. Lokaal, duurzaam, gezond en betaalbaar. Zo willen we ons voedsel op het bord! Maar dat ligt helaas niet zo eenvoudig. Bestaande patronen, geld verdienen zonder te kijken naar gevolgen op langere termijn, gemakzucht en de macht van de grote inkopers maakt dat op elk niveau in de maatschappij moet worden 'vernieuwd'. Daarom…continue reading →
Verkoop legakkers, een gemiste kans

Verkoop legakkers, een gemiste kans

In de Groene Flits van vorige week stond een bericht over de verkoop van 38 legakkers in de Vinkeveense Plassen. Ik heb dat proces de afgelopen maanden met lichte verbazing gevolgd. Je kunt een stevige (elzen)boom opzetten tot waar de overheidsverantwoordelijkheden voor natuurgebieden als de Vinkeveense Plassen gaat. Behoort daar ook niet de zorg voor de continuïteit en kwaliteit van dergelijke gemeenschappelijke goederen toe? Het debat daarover wordt merkwaardig genoeg in deze tijden van decentralisatie, afstoten van taken en participatiesamenleving nauwelijks gevoerd terwijl daar mijns inziens wel grote behoefte aan bestaat. De legakkers…continue reading →
Stilte

Stilte

Stilte is een kernwaarde Het Groene Hart is een gebied met een duidelijke identiteit en veel ruimtelijke kwaliteiten. Natuur, landschap, cultuur, openheid en stilte zijn kernwaarden. Stilte en rust heeft een mens hard nodig. In stiltegebieden kun je op adem komen, van de natuur en het landschap genieten. Juist de mensen die in de steeds drukker wordende stedelijke omgeving wonen hebben de stilte nodig om weer in evenwicht te komen. Lawaai tast namelijk onze gezondheid aan en het CBS stelt dat jaarlijks enkele honderden mensen overlijden als gevolg van de herrie. Langdurige geluidshinder…continue reading →
Prins inspecteert Rampjaarroute

Prins inspecteert Rampjaarroute

Zaterdag 22 april hield Prins Willem III een inspectietocht door de Oude Hollandse Waterlinie. Met zijn hofdame, trompetter en vier soldaten nam hij per schip zijn gasten mee langs de Rampjaarroute. De tocht begon bij het oude stadhuis van Woerden, waar de Prins de waterschapskaart in ontvangst nam van wethouder Stolk. Aan de hand van deze kaart heeft hij tijdens het rampjaar polders onder water laten lopen. Nadat het Leger van de Linie diverse saluutschoten had gelost, liep men onder begeleiding van muziekgroep Nieuw Leven richting de haven. De reis kon beginnen. Onderweg…continue reading →
Wetenschap en klimaat

Wetenschap en klimaat

Esther van den Bor -  Al sinds 1973 wordt op 22 april De Dag van de Aarde (Engels: Earth Day) neergezet. Inmiddels een wereldwijd evenement dat jaarlijks plaatsvindt om mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Dit jaar had de dag een extra lading. In 600 steden wereldwijd gingen mensen de straat op, in verschillende 'Marches for Science'. Geschat is dat er wereldwijd 37.000 mensen deelnamen. De Mars voor de wetenschap Wetenschappers en mensen die kennis belangrijk vinden liepen mee. Directe aanleiding zijn de maatregelen die…continue reading →
Groene Hart landschap onder druk?

Groene Hart landschap onder druk?

Uit tal van rapporten blijkt dat de bouwactiviteiten fors toenemen, ook in het Groene hart. Staat het Groene Hart landschap onder druk? Over dit thema organiseert de Stichting Groene Hart in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart een Groene Hart Meeting op zaterdag 13 mei in de Goudse Garenspinnerij. Wat is de identiteit van dit Groene Hart landschap?  Welke kernkwaliteiten bepalen het DNA van het Groene Hart? Dit thema wordt ingeleid door Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Utrecht en universitair docent landschapsarchitectuur WUR. Daarna behandelt Hendrik Faber, jurist betrokken bij InHolland en…continue reading →
Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Op 11 april werd voor degenen die er aan hebben bijgedragen, de grootste belanghebbenden en een aantal stakeholders de Strategische Visie Krimpenerwaard van professor Riek Bakker gepresenteerd. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat met grote belangstelling werd uitgekeken naar dit document, waarvoor bijdragen zijn geleverd door ondernemers, agrariërs en bewoners. Natuurorganisaties met belangen in dit gebied (het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, de NVWK) zijn bij het proces niet betrokken geweest. Mevrouw Bakker heeft haar sporen ruimschoots verdiend als stedenbouwkundige in met name Rotterdam, maar zij woont in het landelijke Berkenwoude en kwam als…continue reading →