Visie op de Krimpenerwaard

Visie op de Krimpenerwaard

Op 11 april presenteren Jaap Smit als voorzitter van de Waardcommissie, en Riek Bakker als initiatiefneemster, de uitkomsten van een participatieproces over de toekomst van de Krimpenerwaard. In het afgelopen halfjaar is door een fiks aantal betrokkenen uit de Krimpenerwaard, ondersteund door experts, gediscussieerd over de wenselijke toekomst van dit prachtige deel van het Groene Hart. Die gebeurtenis is om minstens twee redenen interessant. Vanzelfsprekend vanwege de inhoudelijke invulling van belangrijke thema’s als landschap en natuur, landbouw, waterhuishouding en bodemdaling, economie en infrastructuur. Maar misschien nog wel meer om de invloed van het…continue reading →