60, 20, 60

60, 20, 60

Tijdens het afscheid van Bernt Feis van de Stichting Groene Hart overhandigde Wim van Boxmeer, oud-bestuurslid, mij z’n boekje over de stichting: Twintig jaar Stichting Groene Hart. Zestig jaar geleden werd het concept van het Groene Hart voor het eerst vastgelegd in een beleidsdocument van de rijksoverheid. Om meerdere redenen vond men de combinatie van een stedenring en een groot open gebied daarbinnen van belang. Toen is er voor gekozen om het westen van ons land niet tot een soort Londen te laten worden. Twintig jaar geleden nam een aantal mensen het initiatief…continue reading →
Circulair

Circulair

Esther van den Bor Circulaire economie Veel wordt gesproken en inmiddels gewerkt aan de circulaire economie. MVO Nederland vatte dat principe iconisch samen. Zodra bedrijven de weg naar duurzaamheid opgaan is allang niet meer alleen energie van belang. Grondstoffen en materialen hergebruiken. Dat zijn noodzakelijke ontwikkelingen waarmee iedereen op kleine schaal en facetmatig probeert te experimenteren. Kate Raworth legde onlangs in de uitzending van Tegenlicht van 29 november 2017 uit hoe ecologie-economie-sociologie verbonden zijn en hoe het huidige lineaire economisch denken de aarde vernietigt, zie Facebook. Het kan en moet anders. De cirkel…continue reading →
Ontwikkelingen en realiteit

Ontwikkelingen en realiteit

Esther van den Bor - Koplopers Op beurzen, in tijdschriften en nieuwsbrieven staan de verhalen van de koplopers. Over nieuwe automodellen, boilers, verwarmingssystemen, materialen. Zuiniger, sneller, circulair. Op die manier krijg je als lezer, gebruiker en consument het idee dat er heel veel kan. De techniek lost al onze problemen op. Dat is gedeeltelijk zo. Maar er zijn wel wat haken en ogen bij het realiseren van deze toekomstscenario’s. Realiteit Enkele voorbeelden van hoe onze 'koopmansgeest' de ontwikkelingen vertragen. Gemakzucht: deze week een artikel waarin nogmaals gewezen wordt op het effect van de…continue reading →
Groene Hart Kampioenenkaart

Groene Hart Kampioenenkaart

Om te vieren dat de verkiezing van het Groene Hart Streekproduct 10 jaar bestaat is de Groene Hart Kampioenenkaart uitgebracht. Op de kaart zijn alle winnaars en finalisten te vinden van de afgelopen 10 jaar. Afgelopen dinsdag 28 november is in Gouda bij restaurant Jean Marie de kaart gepresenteerd en uitgereikt aan Jan Kooijman, jaren actief met de promotie van streekproducten en aan Edwin Veldhuizen als vertegenwoordiger van de Coöperatie Streekproducten Groene Hart die zich met de verkoop en promotie van de Groene Hart streekproducten bezighoudt. De kaart is verkrijgbaar bij de winnaars…continue reading →
Ideeën Versterking Stiltegebieden

Ideeën Versterking Stiltegebieden

Voor Stichting Groene Hart heeft de nieuwe samenwerking met Stilte Ned.werk en Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) geleid tot een interessant en drukbezocht symposium. De provincie Noord Holland was een prima gastheer en de gedeputeerde Adnan Tekin liet horen dat de provincie actief zoekt naar versterking van haar groene stiltegebieden. De goede presentaties bevatte veel feitelijke informatie over de kansen om stilte en rust te creëren: de invloed van groen op gezondheid en de schade die gebrek aan stilte veroorzaakt. Dit versterkte de wens bij alle aanwezigen om beleid voor stiltegebieden om te zetten…continue reading →
Koolstof en bodemdaling

Koolstof en bodemdaling

Esther van den Bor - Koolstof en de bodem Vorige week schreef ik over koolstof en de bodem. Over het aspect dat koolstof (CO2) vastgelegd kan worden in de bodem en in vegetatie. Deze week gaat het stuk over het aspect bodemdaling. In het veenweidegebied zakt de bodem, op de ene locatie meer dan op een andere. Wanneer dat gepaard gaat met verdroging (doordat het waterpeil niet kunstmatig hoog gehouden kan/mag worden) treedt oxidatie van het veen op en in dat proces komt extra CO2 vrij (nu geschat op 2% van de totale…continue reading →
Betekenis geven aan het Groene Hart

Betekenis geven aan het Groene Hart

De week van ... Vrienden van het Bentwoud - Op uitnodiging van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud mocht ik vorige week bij hen een verhaaltje houden over het Groene Hart, onze Stichting en over hun Visie 2100. De Vrienden van het Bentwoud bestaat uit een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die op verschillende manieren helpen om de ontwikkeling en het gebruik van het Bentwoud de goede kant uit te laten gaan. Gericht op samenwerken met een duidelijke visie op het gebied en op de zeer wenselijke uitbreiding ervan. 2100 slaat niet alleen op…continue reading →
Koolstof en de bodem

Koolstof en de bodem

Esther van den Bor - Van nature vastgelegd Door plantengroei wordt koolstof vastgelegd. Volgens de atlas natuurlijk kapitaal bevatten de vochtige bossen de grootste koolstofvoorraad per hectare. De grootste bodemkoolstofvoorraad ligt onder natuurlijke schraalgraslanden en rietmoeras. Voor de meeste natuurtypen (behalve in bossen) is de koolstofvoorraad ondergronds (met name de eerste meter) vele malen hoger dan de voorraad bovengronds. Het CBS en Wageningen University & Research (WUR) hebben in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de Nederlandse koolstofhuishouding in kaart gebracht in de Natuurlijk Kapitaalrekeningen. Ongeveer 60 procent…continue reading →
Gemeenschappelijk belang van het landschap

Gemeenschappelijk belang van het landschap

Esther van den Bor Gemeenten vormen een landschapsfonds ‘Hof van Delfland’. "De gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis hebben hun samenwerking officieel vast laten leggen in een notariële akte. Het fonds is opgericht om 'regionale belangen te verbinden en te versterken'. De drie burgemeesters zien vooral positieve effecten op het gebied van verstedelijking, klimaatbeheersing en energie voor zover deze het landschap beïnvloeden. Het fonds wil in de toekomst het gemeenschappelijk beleid van gemeenten en natuurorganisaties bij deze ontwikkelingen ondersteunen. De provincie Zuid-Holland is inmiddels al een van de deelnemers in het Landschapsfonds Hof van…continue reading →
Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Esther van den Bor Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op om de energietransitie te versnellen. In een pamflet dat ze aan de Tweede Kamer aanbieden is in 14 punten neergezet wat zij nodig hebben. Een overzichtelijk lijstje dat in de begrotingsbehandelingen besproken moet worden en afgevinkt! Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een analyse gemaakt van het beleid van het kabinet Rutte III op de klimaat- en energieopgave. Zij stellen dat het geformuleerde doel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijsakkoord. De geanalyseerde…continue reading →