De Groene Hart Monitor over wonen in het Groene hart

De Groene Hart Monitor over wonen in het Groene hart

Vorige week presenteerde Stuurgroepvoorzitter Han Weber de Groene Hart Monitor. In deze monitor wordt geconstateerd dat de bevolkings-omvang van het Groene Hart is al tien jaar vrijwel stabiel is. Er is slechts een kleine toename, terwijl de totale Nederlandse bevolking in deze periode met 3% toenam. In 2013 was de bevolkingstoename in het Groene Hart (+ 0,1%) fors lager dan in geheel Noord-Holland (+ 0,6%), Utrecht (+ 0,6%) en Zuid-Holland (+ 0,4%). Er zijn diverse krimpgemeenten in het Groene Hart. Hier is meestal sprake van minder dan 2% krimp in een periode van…continue reading →
Sjoerd Veerman over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek’

Sjoerd Veerman over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek’

Bij ons thuis hebben we regelmatig boterkoek. Iedereen krijgt een stukje geserveerd bij de koffie, gezellig. Maar de rest van de koek verdwijnt zonder dat iemand er nog wat van krijgt. Ingewijden weten dat iedere keer een klein stukje stiekem wordt opgesnoept. Niemand ziet echter dat het afgesneden puntje opgegeten wordt, maar ondertussen is aan het eind van de dag de hele boterkoek verdwenen…. Hét Groene Hart bestaat niet - dat is een veelgehoorde opmerking.  De reactie op deze stelling is afhankelijk van de gekozen invalshoek. Voor de investeerder, de boer, de ondernemer…continue reading →
Stuurgroep Groene Hart presenteert Groene Hart Monitor

Stuurgroep Groene Hart presenteert Groene Hart Monitor

Afgelopen donderdag  werd de Groene Hart Monitor 2015 openbaar gemaakt door de Gedeputeerde  Han Weber, tevens voorzitter  van de Stuurgroep Groene Hart.  In de monitor worden feiten en cijfers gepresenteerd over een negental onderwerpen: bevolking en wonen, economie, leefbaarheid, recreatie & toerisme, landbouw, natuur, water, bodem-daling en ruimtelijke kwaliteit (openheid). De monitor meet niet het effect van beleid maar brengt in beeld hoe het Groene Hart ervoor staat. Het eerste exemplaar van de monitor werd door directeur Sjoerd Veerman in ontvangst genomen uit handen van Han Weber. De uitreiking vond plaats bij de…continue reading →
Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie

Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie

Donderdag 23 april om 10.15 uur komt de Groene Hart Monitor 2014 uit. In deze Monitor staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart. Om de opgaves ook daadwerkelijk om te buigen in kansen staan ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisatie en de overheden aan de lat. Han Weber, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap het Groene Hart, overhandigt het eerste exemplaar van deze monitor aan Sjoerd Veerman van Stichting Groene Hart, één van de grootste maatschappelijke organisaties uit deze regio.…continue reading →
25 april: Stichtse Rijnlanden opent twee (waterlinie)sluizen

25 april: Stichtse Rijnlanden opent twee (waterlinie)sluizen

Op 25 april viert waterschap Stichtse Rijnlanden de afronding van twee prachtige projecten: de renovatie van de Goejanverwellesluis/brug in Hekendorp. En de  oplevering van de recent gerenoveerde Enkele Wiericke-sluis, met kano-overstapplaats.  Beide sluizen vervulden een belangrijke rol in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie. Bij de Wierickesluis zal om ca. 11.45 uur een informatiebord van de Stichting Groene Hart over de Oude Hollandse Waterlinie worden onthuld. De Goejanverwellesluis in Hekendorpcontinue reading →
Na Nieuwkoop ook Zederik lid van Unie van Vestingsteden

Na Nieuwkoop ook Zederik lid van Unie van Vestingsteden

Begin van dit jaar sloot de gemeente Nieuwkoop zich aan bij de Unie van Vestingsteden, waarvan inmiddels tien gemeenten lid zijn. In Nieuwkoop worden komende twee jaar een groot aantal recreatieve projecten uitgevoerd. Afgelopen week werd bekend dat ook de gemeente Zederik lid wordt van de Unie. In Zederik wordt een route gemarkeerd langs de oude slagvelden van de waterlinie, bij de Zouweboezem in Sluis bij Ameide. Daar ligt ook het oude boezemgemaal dat de stichting wil behouden.continue reading →
Groene Flits nr. 450!

Groene Flits nr. 450!

Beste lezer, Hierbij de 450ste Groene Flits! Bijna iedere week ontvangt u stipt om 08.00 uur op de eerste dag van de werkweek het laatste nieuws uit het Groene Hart. Het aardige van de Flits is dat u kunt kennis nemen van nieuws uit het hele Groene Hart, van het Muiderslot tot Slot Loevestein bij Gorinchem, van Amsterdam via Den Haag/Rotterdam tot Utrecht. Uit de tuin van de Randstad is veel te melden. Velen sturen nieuws op naar de redactie, en de redactie gaat ook zelf op zoek naar nieuws. Iedere week vindt…continue reading →
Nieuwe publicatie over begraafplaatsen Groene Hart

Nieuwe publicatie over begraafplaatsen Groene Hart

Over het funerair erfgoed in het Groene Hart - de kerkhoven en begraafplaatsen – is nog weinig bekend. Er is weinig over geschreven en documentatie bevindt zich nog in de kinderschoenen. Met de publicatie Stille getuigen probeert de Stichting Groene hart hierin verandering te brengen. De auteurs Jan van Es en Bernt Feis hebben afgelopen drie jaar honderden begraafplaatsen bezocht en hun verhalen gebundeld in Stille getuigen. In de Flits vanaf pagina 16 kunt u meer informatie vinden. Wilt u het boek bestellen? Dat kan! Jan van Es, Bernt Feis, Stille getuigen, begraafplaatsen…continue reading →
18 april: de Trompetter van de Prins komt naar Nieuwkoop!

18 april: de Trompetter van de Prins komt naar Nieuwkoop!

Tijdens de festiviteiten rond de feestelijke opening van de Voorweg en het kunstproject ‘Slootkunst de Verbinding’ op 18 april a.s.,zal de Trompetter van de Prins zijn opwachting maken. Onderdeel van het kunstproject vormen twee toegangspoorten die door kunstenaars zullen worden beschilderd. Deze poorten zijn een mooie verbinding met het kersverse lidmaatschap van Nieuwkoop van de Unie van Vesting-steden. Dit lidmaatschap is van belang voor de uitvoering van projecten in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie. In de kern Woerdense Verlaat was ooit een post van deze verdedigingslinie aanwezig ten tijde van Prins…continue reading →