Bouw Groene Hart Atelier voor streekproducten van start

Bouw Groene Hart Atelier voor streekproducten van start

Vrijdag 17 juli om 10.30 uur wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Groene Hart Atelier. Een initiatief van Stichting Groene Hart, kloppend hart en Stichting De Zevensprong Nieuwkoop. Het Groene Hart Atelier is een kennisnetwerk en innovatiecentrum voor Groene Hart streekproducten. Individuele, kleinschalige producenten en andere ambachtelijke verwerkers kunnen straks in het proeflokaal terecht om met gebruik van de aanwezige professionele apparatuur nieuwe producten te ontwikkelen. Het kennisnetwerk bestaat uit organisaties, kennisinstellingen en bedrijven die deze ondernemers kunnen adviseren en begeleiden bij productontwikkeling en professionele vermarkting van de streekproducten.…continue reading →
Gemeenten slaan handen ineen om Groene Hart te promoten

Gemeenten slaan handen ineen om Groene Hart te promoten

De gemeenten in het Groene Hart slaan de handen ineen om het gebied te promoten. Zo komen er 200 speciale komborden. Deze borden op de grens van de bebouwde kom, krijgen een groen onderbord met ‘Het Groene Hart van Holland’. ‘Met de borden willen we het imago van het Groene Hart versterken’, zegt Kees van Velzen, wethouder in Alphen aan den Rijn. ‘Friesland, Twente en Zeeland hebben een veel sterkere identiteit en dragen dat ook uit. Maar niemand zegt dat ie uit het Groene Hart komt. En dat gaan we veranderen’.   Bron:…continue reading →
Gemeenten reageren positief op vervolg project Duurzame Bedrijventerreinen

Gemeenten reageren positief op vervolg project Duurzame Bedrijventerreinen

Na het symposium in Alphen aan den Rijn op 17 juni jl. zijn er vanuit verschillende gemeenten positieve reacties gekomen om mee te doen aan het vervolgtraject. Maar ook het bedrijfsleven heeft actie ondernomen.  Ondernemers hebben behoefte aan DOEN en stellen altijd de vraag WAT LEVERT HET MIJ OP. Voor de coöperatie Groene Hart Energie is de werkhypothese dan ook  “Verdienen aan/met duurzaamheid”. Zij hebben contacten gezocht met de ondernemersverenigingen van een aantal van de onderzochte bedrijventerreinen en bieden ondersteuning bij de uitvoering van projecten aan. Ook de Grontmij is steeds op zoek…continue reading →
Kaartverkoop Prinsenmaand van start!

Kaartverkoop Prinsenmaand van start!

Afgelopen maand is de voorverkoop gestart voor het nazomerfestival 'Prinsenmaand': in september wordt de Oude Hollandse Waterlinie en haar rijke verleden in het zonnetje gezet! Er zijn in de vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie dan diverse activiteiten te beleven, zoals enkele straatfestivals (o.a. in Woerden, Gorinchem en Schoonhoven), de Waterprins - een opera in een modern jasje, Prinsenconcerten van het Groene Hart Orkest, een Prinsentourtocht per oldtimer dubbeldekker en een aantal muzikale wandelingen. Ook draait er een expositie over Het geheim van de Prins. Kijk voor meer informatie op de site van de…continue reading →
Stiltegebied vraagt aanpassing plannen Oortjespad

Stiltegebied vraagt aanpassing plannen Oortjespad

Recreatiegebied Oortjespad ligt in het stiltegebied ten noorden van Woerden tussen de kernen Kanis en Teckop. Er is een recreatieplas, een kinderboerderij en het restaurant Kamerijck. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft kenbaar gemaakt dat ze het in stand houden van de kinderboerderij niet langer tot haar taak rekent. Met als gevolg dat de boerderij alleen open kan blijven als het recreatiecentrum meer mogelijkheden krijgt. Daarom heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij het huidige natuurrecreatiepark wordt uitgebreid tot een multifunctioneel recreatiecentrum en de horecafunctie wordt verbreed. Een eerder opgesteld bestemmingsplan is door de Raad van…continue reading →
PBL presenteert schokkend rapport over teloorgang van het veengebied

PBL presenteert schokkend rapport over teloorgang van het veengebied

Woensdag 24 juni organiseerde de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en STOWA een Collegetour 'In het veen', een bestuurlijke bijeenkomst over de opgaven rond bodemdaling. Ook de Stichting Groene Hart was bij de voorbereidingen betrokken en veel bestuurders van de SGH namen deel aan de Collegetour. Het was een zeer informatieve bijeenkomst over de achtergronden, de problemen, de lokale verschillen, de trends, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor de veengebieden in Nederland. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water zette de toon door het belang van het veen vanuit de geschiedenis voor de toekomst…continue reading →
Symposium: 2.000 ha bedrijventerrein in het Groene Hart verduurzamen!

Symposium: 2.000 ha bedrijventerrein in het Groene Hart verduurzamen!

Dat is de ambitie die werd uitgesproken tijdens het symposium Duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni j.l. . Dankzij de nulmeting die de kwaliteit van een bedrijfsterrein zichtbaar maakt werken gemeenten en ondernemers beter samen aan kwaliteitsverbetering terreinen. In vier gemeenten in het Groene Hart staan afvalvermindering, led-verlichting en parkeerproblemen weer op de agenda. Bovendien worden extra zonnepanelen op de daken gelegd en is de gemeenschappelijke ambitie om de terreinen vitaal te houden aangescherpt. De deelnemers waren te gast in de raadszaal van de gemeente Alphen aan den Rijn, waar o.a. wethouders Cees van…continue reading →
Streekproducten nu bij alle Jumbo’s in Woerden

Streekproducten nu bij alle Jumbo’s in Woerden

De Groene Hart Winkel breidt haar klantenkring steeds verder uit. De streekproducten staan inmiddels in de schappen bij alle drie de Jumbo’s in Woerden: Tournoysveld, Snel en Polanen en nu ook Molenvliet. De supermarkten bieden de Groene-Hartproducten  in hun winkels aan in een speciaal streekproductenschap. “Op deze manier komen steeds meer mensen in aanraking met ambachtelijke producten uit hun eigen streek,” aldus Mariëtte Kooijman, locatiemanager van de Groene Hart Winkel. “Er is vraag naar en de producten zijn puur en lekker.” De winkel levert ook aan enkele supermarkten buiten Woerden, zoals in Harmelen,…continue reading →
Nieuwe natuurfilm biedt grote kansen voor behoud Groene Hart kwaliteiten!

Nieuwe natuurfilm biedt grote kansen voor behoud Groene Hart kwaliteiten!

Na de zomer komt de nieuwe film Holland, natuur in de delta uit, een vervolg op De nieuwe wildernis. Woerdenaar Tom Okkerse verfilmde hierin de nieuwe natuur in het Groene Hart. De film biedt ongekende kansen voor behoud van de kernkwaliteiten van het Groene Hart zoals open ruimte, stilte en natuur. Kwaliteiten die helaas sterk onder druk staan, zoals blijkt uit berichten over verloedering van de plassengebieden en uitsterven weidevogels door falend overheids-beleid. Hoe behouden we die kwaliteit voor onze kleinkinderen? Zoals het AD Groene hart terecht stelt: dit wordt een uitdaging voor…continue reading →
Groene Hart organisaties gaan samen verder

Groene Hart organisaties gaan samen verder

De stichting Groene Hart, Kloppend Hart (sinds 2002) en de stichting Groene Hart (sinds 1998) hebben zich de afgelopen jaren ieder op hun eigen manier ingespannen om de vitaliteit van het Groene Hart te ondersteunen. De doelstellingen zijn gedeeltelijk verschillend, gedeeltelijk overeenkomstig. Voor beide is behoud en ontwikkeling van het gehele Groene Hart steeds de kern. Ze doen dat door bewaking en bevordering van de kwaliteit van het Groene Hart, door promotie van producten, erkenning en verkoop van streekproducten uit het Groene Hart en door promotie en marketing van het Groene Hart als…continue reading →