Prins inspecteert Rampjaarroute

Prins inspecteert Rampjaarroute

Zaterdag 22 april hield Prins Willem III een inspectietocht door de Oude Hollandse Waterlinie. Met zijn hofdame, trompetter en vier soldaten nam hij per schip zijn gasten mee langs de Rampjaarroute. De tocht begon bij het oude stadhuis van Woerden, waar de Prins de waterschapskaart in ontvangst nam van wethouder Stolk. Aan de hand van deze kaart heeft hij tijdens het rampjaar polders onder water laten lopen. Nadat het Leger van de Linie diverse saluutschoten had gelost, liep men onder begeleiding van muziekgroep Nieuw Leven richting de haven. De reis kon beginnen. Onderweg…continue reading →
Wetenschap en klimaat

Wetenschap en klimaat

Esther van den Bor -  Al sinds 1973 wordt op 22 april De Dag van de Aarde (Engels: Earth Day) neergezet. Inmiddels een wereldwijd evenement dat jaarlijks plaatsvindt om mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Dit jaar had de dag een extra lading. In 600 steden wereldwijd gingen mensen de straat op, in verschillende 'Marches for Science'. Geschat is dat er wereldwijd 37.000 mensen deelnamen. De Mars voor de wetenschap Wetenschappers en mensen die kennis belangrijk vinden liepen mee. Directe aanleiding zijn de maatregelen die…continue reading →
Groene Hart landschap onder druk?

Groene Hart landschap onder druk?

Uit tal van rapporten blijkt dat de bouwactiviteiten fors toenemen, ook in het Groene hart. Staat het Groene Hart landschap onder druk? Over dit thema organiseert de Stichting Groene Hart in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart een Groene Hart Meeting op zaterdag 13 mei in de Goudse Garenspinnerij. Wat is de identiteit van dit Groene Hart landschap?  Welke kernkwaliteiten bepalen het DNA van het Groene Hart? Dit thema wordt ingeleid door Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Utrecht en universitair docent landschapsarchitectuur WUR. Daarna behandelt Hendrik Faber, jurist betrokken bij InHolland en…continue reading →
Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Op 11 april werd voor degenen die er aan hebben bijgedragen, de grootste belanghebbenden en een aantal stakeholders de Strategische Visie Krimpenerwaard van professor Riek Bakker gepresenteerd. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat met grote belangstelling werd uitgekeken naar dit document, waarvoor bijdragen zijn geleverd door ondernemers, agrariërs en bewoners. Natuurorganisaties met belangen in dit gebied (het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, de NVWK) zijn bij het proces niet betrokken geweest. Mevrouw Bakker heeft haar sporen ruimschoots verdiend als stedenbouwkundige in met name Rotterdam, maar zij woont in het landelijke Berkenwoude en kwam als…continue reading →
Het Perspectief voor het Groene Hart

Het Perspectief voor het Groene Hart

Binnenkort komt de Stuurgroep Groene Hart met een zeer belangrijk document voor de toekomst van het Groene Hart: het Perspectief voor het Groene Hart. De nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 in werking treedt, verplicht provincies tot het opstellen van een provinciale Omgevingsvisie. Eén van de interessante kenmerken van het Groene Hart is, dat het in drie provincies ligt. Voor een samenhangende kijk op en beleid voor het Groene Hart is het van grote betekenis dat in de drie provinciale Omgevingsvisies op overeenkomstige manier wordt omgegaan met ons gebied. Daarom heeft de…continue reading →
Lokaal Voedsel

Lokaal Voedsel

Esther van den Bor - Voedsel houdt ons dagelijks bezig. Stadslandbouw, lokaal geteelde groente wordt ook in het Groene Hart populair. Diverse groepen vrijwilligers en een enkele ondernemer storten zich in het avontuur om gezond voedsel, dichtbij huis en zonder bestrijdingsmiddelen te telen. Tuinieren met een goed resultaat is zwaar werk. De vele volkstuinders weten dat maar al te goed. Zij telen voor eigen gebruik en wanneer er te veel bonen tegelijkertijd rijp zijn geef je weg aan buren en vrienden of je maakt in en zoekt creatief naar bijzondere recepten. Voedselproductie voor…continue reading →
Winnaar Rampjaarvaartocht bekend

Winnaar Rampjaarvaartocht bekend

De Winnaar van de Rampjaarvaartocht is bekend. Het is Vince Verleun uit Bodegraven. Samen met een vriend mag hij mee met Willem III en zijn gevolg langs belangrijke plaatsen van het hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie. In totaal kwamen 12 mensen met een idee, hoe we in 2022 het 350 jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie op een leuke manier kunnen vieren. Een herdenkingspenning, puzzeltochten, paardendressuur, veldslagen, stormbanen, waterlinieijs, maquettewedstrijden, natuurwandelingen en heel futuristische ideeën. Het is natuurlijk pas in 2022. Omdat we het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie levend…continue reading →
Visie op de Krimpenerwaard

Visie op de Krimpenerwaard

Op 11 april presenteren Jaap Smit als voorzitter van de Waardcommissie, en Riek Bakker als initiatiefneemster, de uitkomsten van een participatieproces over de toekomst van de Krimpenerwaard. In het afgelopen halfjaar is door een fiks aantal betrokkenen uit de Krimpenerwaard, ondersteund door experts, gediscussieerd over de wenselijke toekomst van dit prachtige deel van het Groene Hart. Die gebeurtenis is om minstens twee redenen interessant. Vanzelfsprekend vanwege de inhoudelijke invulling van belangrijke thema’s als landschap en natuur, landbouw, waterhuishouding en bodemdaling, economie en infrastructuur. Maar misschien nog wel meer om de invloed van het…continue reading →
Lente

Lente

Esther van den Bor - We zien de natuur exploderen. Allerlei planten komen boven de grond en met het warme zonnetje krijgen we een heerlijk lentegevoel. Het fluiten van de vogels en hun drukke gedoe om nesten te bouwen versterkt dat gevoel. Mismatch Toch zit ergens in onze gedachten dat het wel erg vroeg is dat de pinksterbloem al bloeit en dat vogels aan het nestelen zijn. Wetenschappers constateren al jaren dat de eerste bloei van veel plantensoorten vergeleken met 10 jaar geleden tussen 4 en 10 dagen is vervroegd. Sommige planten bloeien…continue reading →
Landelijke acties

Landelijke acties

Esther van den Bor - Landelijk gezien zijn er steeds meer groepen en organisaties die aan de weg timmeren rond thema’s van klimaat en duurzaamheid. Het is prettig dat die hun ideeën van actie en bewustwording delen. Dan hoef je als persoon of groep alleen maar aan te sluiten. Meedoen geeft het idee dat je wat bijdraagt, dat we samen sterk staan. We moeten toe naar de vanzelfsprekendheid : “natuurlijk pas ik mijn gedrag aan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen” en “de “normale” manier van handelen en leven is gericht op…continue reading →