Warmte is de grootste opgave

Warmte is de grootste opgave

Esther van den Bor - Warmte voor verwarming. Op dit moment is 38% van de energievraag in Nederland bestemd voor verwarming waarvan 50% naar de verwarming van woningen gaat. Wanneer we in 2050 CO2-neutraal willen zijn zal op dat terrein een revolutie moeten plaatsvinden. De tournee die Stichting Groene Hart organiseerde had dit thema op de agenda staan. Waar liggen kansen, welke gevolgen zitten daaraan vast voor de infrastructuur. Welke keuzes moeten gemaakt worden en wie neemt de regie in deze transitie. Laten we dat over aan de markt, aan de woningeigenaren. Gereguleerde…continue reading →
Duurzame energie

Duurzame energie

In oktober 2016 werd de natuur- en vogelwacht Vijfherenlanden opgeschrikt met de vraag of de hoogstamboomgaard bij Hagestein, die deze vereniging al 30 jaar onderhoudt, kon worden verkocht aan Powerfield, met het doel er een veld zonnepanelen te plaatsen. De eigenaar van het terrein nam de bezwaren van de vereniging vooralsnog serieus. Powerfield zet de plannen voor zonnepanelen wel door op het naastliggende terrein. De bijgeleverde plannen en plaatjes zijn weer eens idyllisch: een picknickplekje aan de weg en schapen tussen de zonnepanelen die zouden gaan genieten van bloemrijk grasland. Tja, de panelen…continue reading →
Meer subsidies voor duurzame energie

Meer subsidies voor duurzame energie

Esther van den Bor - Investeringssubsidie Duurzame Energie wordt iets gewijzigd én verhoogd.  Per 1 juli a.s. is de regeling ISDE voor particulieren en zakelijke gebruikers ook beschikbaar voor gemeenten, provincies en openbare lichamen. Nu is bijna 30 miljoen euro aangevraagd, met de verhoging tot 90 miljoen euro moeten we toch weer een mooie sprong kunnen maken naar een hoger percentage duurzame energie. Er is een aantal voorwaarden veranderd, het is dus zaak om eerst op de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te kijken voordat u gaat plannen maken. Vooral op duurzame warmte De regeling…continue reading →
Actie = Reactie

Actie = Reactie

Esther van den Bor - Uittreden uit het klimaatakkoord van Parijs De afgelopen dagen is in het nieuws en vooral op social media veel gereageerd op de actie van president Donald Trump om 'uit het Parijse klimaatakkoord' te stappen. Officieel kan een land pas drie jaar nadat het verdrag van kracht is gegaan een schriftelijke aankondiging tot uittreden versturen aan de Secretaris Generaal van de VN. Dan duurt het nog een jaar voordat dit verzoek van kracht wordt. Voor de Verenigde Staten kan de uittreding pas 4 november 2020 officieel worden. De termijn…continue reading →
Wat zijn eerlijke producten

Wat zijn eerlijke producten

Esther van den Bor - Bananendebat Op 30 mei organiseerde Max Havelaar Het Grote Bananendebat in de Rode Hoed in Amsterdam. Over de echte prijs van bananen. Onderzoekers van True Price en Oxfam Novib spraken met retailers, consumenten en beleidsmakers over werkelijke kosten van een doos bananen uit de 4 grootste productielanden. Ook de fairtrade banaan heeft per doos van ca 18 kilogram nog een 'onbetaalde rekening' van 3,65 euro. Voor de fairtrade banaan zijn de lonen beter, is de sociale zekerheid groter en de milieuschade iets lager dan bij de niet door…continue reading →
Kwaliteitstournee over energietransitie

Kwaliteitstournee over energietransitie

De Stichting Groene Hart organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart, op 16 juni a.s. een kwaliteitstoernee rond het thema Energietransitie in het Groene hart. Statenleden van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en bestuurders van de 5 Waterschappen in het Groene Hart uitgenodigd voor een bezoek aan Indaver in Alphen aan de Rijn en de energiecentrale van Eneco in Utrecht. Het Groene Hart kent diverse lokale initiatieven met windturbines, zonnepanelen, biogas, warmte uit de bodem, de lucht en oppervlaktewater. Bezien vanuit de totale productie- en gebruiksketen is de winst in ecologische footprint niet…continue reading →
Onthulling informatiebord Oude Hollandse Waterlinie

Onthulling informatiebord Oude Hollandse Waterlinie

Tijdens avondvierdaagse Schoonhoven op 31 mei onthullen wethouder Dilia Blok en enkele jonge wandelaars van basisschool De Rank in Schoonhoven aan De Hem een nieuw bord over de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie. Dit doen zij tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse in Schoonhoven. Het is een van de 100 borden die Stichting Groene Hart plaatst tussen Muiden en Gorinchem, om daarmee de geschiedenis in dit prachtige deel van het veenweidegebied bekender bij bewoners en bezoekers te maken. Historicus Leen Ouweneel verzamelde de informatie en Stichting Groene Hart bundelde deze tot genoemd informatiebord. Hier…continue reading →
Klimaatneutrale regio

Klimaatneutrale regio

Esther van den Bor - Doelstelling 2050. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn in het gehele gebied van Midden-Holland lijkt nog ver weg. Toch ben ik blij dat we voorop lopen dankzij een actieve houding van de Omgevingsdienst en de daaraan verbonden gemeenten. Een aantal maatregelen als het besparen van energie in woningen en bedrijfsgebouwen, het omschakelen naar transport zonder gebruik van fossiele brandstoffen kunnen in de komende 32 jaar ontwikkeld worden en vervolgens opgeschaald. Ruimte- en energie ateliers Voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit zijn de woonkernen in de regio voor…continue reading →
Fiets mee en spek de kas van Stichting Groene Hart!

Fiets mee en spek de kas van Stichting Groene Hart!

Op zaterdag 10 juni vindt de Rabo Fietstocht plaats. Het belooft weer een mooi spektakel te worden!  Startpunten U kunt starten tussen 9.00 en 16.00 uur bij één van de vijf startpunten. Dat zijn: Rabobankkantoor in Woerden, Rabobankkantoor in Bodegraven, Rabobankkantoor in Mijdrecht, Gasterij Milandhof in Zegveld en vanaf het Kerkplein in Kockengen. Geniet van routes door het Groene Hart Er zijn meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De routes lopen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen. Iedere fietser kiest de lengte van de route. Er zijn routes van 12 km en van 30 km. Wilt u 60 kilometer fietsen? Dit kan door twee routes van 30 kilometer te fietsen. Op de route…continue reading →
Bijen en onze voedselvoorziening

Bijen en onze voedselvoorziening

Esther van den Bor - Bijen en hun nut Gelukkig wordt er steeds meer aandacht gegeven aan De Bij. Volgens Wikipedia leven bijen leven soms in volken maar er zijn ook vele solitaire soorten bekend. De bijen zijn in onze streken essentieel voor de bestuiving van (wilde) bloemen, maar ook van veel van onze voedselgewassen. Zonder deze bestuiving zouden wij honger lijden. Er zijn wel 20.000 bijensoorten beschreven, maar het eigenlijke aantal zal wel hoger liggen. Dat biedt perspectief om te zoeken naar sterkere soorten die minder gevoelig zijn voor de schadelijke omgevingsfactoren…continue reading →