Nodeloos vernietigen

Nodeloos vernietigen

Esther van den Bor - Kleding en andere producten online bestellen is simpel. Je bestelt een paar kleuren, een paar maten van het artikel dat je eigenlijk wilt kopen en je houdt alleen wat past en leuk staat. De rest stuur je gewoon retour. Gratis, net zo gemakkelijk! Maar de meeste van die producten die zijn teruggestuurd door ons als consument, worden gedumpt of vernietigd. Het kost namelijk veel geld en tijd om te controleren of er iets mis is met de retourproducten. Voor de leverancier, de webwinkel is het goedkoper om de…continue reading →
Forten-vaar-excursie op zondag  3 september

Forten-vaar-excursie op zondag 3 september

Op zondag 3 september kunt u deelnemen aan een forten-vaar-excursiedag.  De dag wordt georganiseerd in samenwerking met Leisure History. De start is in Vestingstad Weesp. Dit stadje maakte deel uit van zowel de  Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ontvangst is op het Fort aan de Ossenmarkt met koffie of thee waarna  u een rondleiding in en om het fort krijgt. Dan schepen we in voor een vaartocht over de prachtige rivier de Vecht, door Muiden, langs het Muiderslot en via het IJmeer richting het Fort bij Diemerdam. Ook daar staat een gids…continue reading →
Stiltewandeling ‘de Ronde Hoep’

Stiltewandeling ‘de Ronde Hoep’

De Stichting Groene Hart heeft een expositie over de stiltegebieden gerealiseerd die tot circa 30 augustus 2017 te zien is in het provinciehuis van Noord-Holland. In het kader van deze expositie organiseert de Stichting wandelingen rondom de stiltegebieden in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo staat er voor zondag 3 september 2017 een wandeling op het programma in de Ronde Hoep, een polder en stiltegebied gelegen ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel. De polder is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied en geheel omgeven door veenrivieren. Dat maakt deze polder tot een van…continue reading →
Stiltewandeling Natuurgebied ‘Willeskop’

Stiltewandeling Natuurgebied ‘Willeskop’

De Stichting Groene Hart heeft een expositie over de stiltegebieden gerealiseerd die tot circa 30 augustus 2017 te zien is in het provinciehuis van Noord-Holland. In het kader van deze expositie organiseert de Stichting wandelingen rondom de stiltegebieden in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo staat er voor zondag 10 september 2017 een wandeling op het programma in Natuurgebied Willeskop, een Stiltegebied gelegen tussen twee middeleeuwse houtkades in. Waar de kades in de Middeleeuwen door de mens werden gebruikt als landscheiding, vormen ze tegenwoordig een ideale groene snelweg voor de kleine diersoorten en uiteraard ook…continue reading →
Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem

Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem

Stichting Groene Hart blijft tegen de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in de groene polders van Gorinchem Noord. Al meer dan 10 jaar is de gemeente Gorinchem bezig deze plannen te realiseren, omdat de betreffende gronden ooit tegen forse kosten zijn aangekocht.  De plannen beslaan bijna 100 hectare, inclusief wegen, groensingels en snijverlies bij 43 hectare netto aan bedrijfsgronden. Precies 5 jaar geleden vernietigde de Raad van State de plannen van de gemeente. Aansluiting op het (Rijks) wegennet kon niet worden aangetoond. Ook nu is dat nog een bottleneck want Rijkswaterstaat heeft de…continue reading →
Transitie naar gasloos wonen is revolutie

Transitie naar gasloos wonen is revolutie

Esther van den Bor - In de vorige afleveringen zijn de omvang van de opgave aangaande het verwarmen van woningen en de grote lijnen van de routes naar gasloos wonen geschetst. Als individu kun je stappen nemen en laten we dat vooral ook doen! Kleine stapjes of volledig in eigen hand, dat kan. Uiteindelijk bent u goedkoper uit. Laat u inspireren door sites als www.milieucentraal.nl en https://www.hierverwarmt.nl/ Toch ligt er een belangrijke taak voor overheden, netbeheerders en de financiële sector om deze transitie voor alle partijen realiseerbaar te maken. De kosten zijn immers…continue reading →
Stiltetentoonstelling

Stiltetentoonstelling

De door Stichting Groene Hart samengestelde tentoonstelling over stilte en stiltegebieden is op 27 juli geopend in het provinciehuis van Noord Holland. De sectormanager omgevingsbeleid, Bregje van Beekvelt,  sprak de aanwezige gasten toe. Zij sprak van de problemen en kansen die het nieuwe beleid van de provincie aangaande stilte met zich mee brengt. Daarin wordt gezocht naar de balans tussen de druk op de open ruimte en de behoefte aan stilte en natuur. Een overzichtskaart van alle stiltegebieden in Noord Holland is toegevoegd aan de tentoonstelling. De tentoonstelling staat tot 30 augustus 2017…continue reading →
Bestaande woningen van gas los?

Bestaande woningen van gas los?

Esther van den Bor - Bij de energiebesparingsdoelen die in Parijs internationaal zijn afgesproken, gaat het om CO2-reductie. Als we onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam willen maken, dan moeten we de komende 33 jaar veranderen naar een energiesysteem dat geen CO2 meer uitstoot. Maar de bestaande woningen hebben bijna allemaal een gasleiding. Voor de verwarming van de woning, voor koken van eten en verwarming van (douche)water. Drie belangrijkste mogelijke wegen naar het beëindigen van het gebruik van aardgas zijn te omschrijven. All-electric Een woning kan volledig overgaan op elektriciteit. Pas wanneer die…continue reading →
Warmte zonder aardgas?

Warmte zonder aardgas?

Esther van den Bor - Gasloos nieuw bouwen Vorige week schreef ik nog over de wens om 'gasloos' te bouwen. Inmiddels heeft minister Kamp een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de wettelijke verplichting voor een aansluiting van nieuwbouwwijken op het gasnet per 2018 te laten vervallen. Daarmee legt hij wel meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten neer. Jaarlijks krijgen 400.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor ca 25.000 woningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. De gemeenten moeten nu gaan bepalen of de woningen worden aangesloten op een warmtenet of…continue reading →
Warmte is de grootste opgave, hoe groot dan?

Warmte is de grootste opgave, hoe groot dan?

Esther van den Bor - Vrijwel CO2 neutraal in 2050 Eind 2016 presenteerde de regering de Energieagenda. De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot CO2-uitstoot in de bebouwde omgeving met 80 procent te reduceren in 2050. Volgens Energietrends, een statistische publicatie van Energie Centrum Nederland (ECN) en de elektriciteitssector, wordt 93 procent van de woningen in Nederland verwarmd met een gasgestookte ketel. Daarmee zorgt het verwarmen van woningen voor bijna 10 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Wanneer die hoeveelheid fossiel gas teruggedrongen moet worden kan dat…continue reading →