Wat geef ik mijn kinderen met Sinterklaas?

ESTHER VAN DEN BOR - De catalogus van de speelgoedwinkel is misschien wel het meest gelezen boek van kinderen. De mooie plaatjes, de omschrijving maken kinderen enthousiast. Maar dan wel voor heel veel cadeautjes. Ze stapelen natuurlijk hun eigen wensen boven op de wensen van hun vriendjes. Zo ontstaan lange verlanglijsten die aan Sinterklaas worden meegegeven. Zo gaat dat nu eenmaal en wij doen daaraan mee. Ik zelf heb daar moeite mee. Voor verjaardagen verzucht ik al dat ik niet weet wat ik ze moet geven, 'want ze hebben alles al'. Bovendien zit…continue reading →

Column Klimaatneutraal in het Groene Hart

ESTER VAN DEN BOR - Een opgave waarvoor alle zeilen moeten worden bijgezet. In samenwerking met de provincie Zuid Holland is gestart om voor de regio Midden Holland een regionale energiestrategie op te stellen. Daarbij gaat het om het inzetten op energietransitie, krachten in de regio nog meer bundelen en concrete projecten versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen (minder uitstoot van CO2 om de opwarming van de aarde minder dan twee graden Celsius te laten zijn in 2050). De aanpak behelst het inventariseren (wat moet er…continue reading →

Uitnodiging Klimaatneutraal in het Groene Hart

Klimaatneutraal in het Groene Hart. Op Zaterdag 26 november, in Sociëteit Concordia, Westhaven 27, Gouda informeren we elkaar van 10.00 – 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur Wat weet u daar over? Hoe groot is deze opgave om 'tig' TeraJoules minder aan energie te gebruiken. Hoe bereiken we een (bijna) fossielvrije maatschappij? Wie neemt het voortouw en wat doet u zelf? Het gaat over uw en onze toekomst, laat u informeren. Annelies van Ewijk, programma manager Energietransitie Provincie Zuid-Holland leidt ons door de provinciale aanpak.   Ruth Noorduyn van de Omgevings- Dienst Midden Holland neemt…continue reading →

Vervoer per schip

ESTER VAN DEN BOR - Vorige week ging de column over Verborgen impact, http://www.thinkbigactnow.nl/. De documentaire van de VPRO 'Sea Blind', doet daar nog een schepje bovenop. Het vervoer van containers met 'spullen' is sterk gegroeid en is een relatief goedkope vorm van transport. Maar de impact op het milieu en het klimaat zijn alarmerend. Wij importeren en exporteren goederen van allerlei soort en in de haven van Rotterdam krijg je een beeld van de hoeveelheid per dag. Enorme hoeveelheden stookolie zijn nodig om de containerschepen over de wereldzeeën te laten varen. Stookolie met…continue reading →
Unie van Vestingsteden bijeen in Oudewater

Unie van Vestingsteden bijeen in Oudewater

Op maandag 24 oktober hield de Unie van Vestingsteden zijn jaarlijkse symposium, dit jaar in het schilderachtige stadhuis van Oudewater. Aanwezig waren tal van bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers uit tien vestingsteden. Gastheer en burgemeester Pieter Verhoeve wees in zijn openingswoord op het belang van het behoud van de Oude Hollandse Waterlinie - OHW. De burgemeester is voorzitter van de Stuurgroep Waterliniejaar 2022, het jaar dat de OHW 350 jaar geleden in stelling werd gebracht en een cruciale rol speelde in de Hollandse oorlog. Discussieleider Sjoerd Veerman leidde de aanwezigen vervolgens soepel door de…continue reading →
Avond over speciaal industrieel erfgoed: kranen

Avond over speciaal industrieel erfgoed: kranen

In samenwerking met de historische vereniging Hardinxveld organiseert de Stichting Groene Hart op dinsdag 15 november een avond over de reuzen van de Merwedezone; de kranen die vroeger talrijk aanwezig waren langs het dijklint Kinderdijk - Hardinxveld, maar die de laatste decennia ten prooi zijn gevallen aan de sloophamer. Joke Kramer van de Stichting Groene Hart geeft kort een presentatie over de industriële geschiedenis van het gebied en geeft inzicht hoe het komt dat deze kranen steeds meer verdwijnen. Gerard Jacobs Van NedSek (Nederlandse Stichting voor het Erfgoed van Kranen) sluit daarop aan:…continue reading →
Symposium Oude Hollandse Waterlinie 24 oktober

Symposium Oude Hollandse Waterlinie 24 oktober

Op maandagmiddag 24 oktober organiseert de Stichting Groene Hart in het oude stadhuis van Oudewater het symposium Vestingsteden in de linie. Gastheer is burgemeester Pieter Verhoeve, gespreksleider Sjoerd Veerman. Een historisch 17de eeuws militair landschap De Oude Hollandse Waterlinie, voor het eerst in werking gezet in 1672, loopt midden door het Groene Hart van Muiden tot aan de Biesbosch. Een deel van in dit landschap gelegen dijken, kaden en sluizen waren onderdeel van een ingenieus militair verdedigingssysteem, gebaseerd op inundatie. Een tiental vestingsteden, veelal gesitueerd op een samenkomen van waterlopen, speelden een belangrijke rol…continue reading →
30 oktober: Stiltewandeling na Nacht van de Nacht

30 oktober: Stiltewandeling na Nacht van de Nacht

Op zondagmiddag 30 oktober organiseert de Stichting Groene Hart in samenwerking met Staatsbosbeheer een zgn. Stiltewandeling, na de Nacht van de Nacht. Het ‘rondje Oukoop’ is een route van ongeveer 4 km. We beginnen op de Hoeve Stein en lopen door het gebied naar de panoramatafel waar men uitzicht heeft over de vogelplas. Vandaar over de Prinsendijk langs de enkele Wiericke, langs de ‘Put van Kruit’ waar men vanaf de Prinsendijk prachtig zicht heeft op een stukje geschiedenis van het gebied. Met mooie legakkers en petgaten welke tekenend zijn voor het eeuwenoude veenweidegebied. In het gebied de mooie Oukoopse molen.…continue reading →
Leoni on Tour, alle vlogs

Leoni on Tour, alle vlogs

Een overzicht van de vlogs van Leoni Goudkuil - Groene Hart Summerfair Geertjes Hoeve 27-08-16 - Akoestival & Kunstpark Woerden 28-08-16 - Haastrecht klassiek 11-09-2016 link - Première Een Groene Hart's droom 16-09-16 - Opening Twee Provinciënroute 30-09-16 linkcontinue reading →