OPROEP Zichtbaar worden

Esther van den Bor –

Verandering is noodzakelijk –

Afgelopen week verscheen de 600e Groene Flits. Wat een mooie artikelen zijn daarin opgenomen, uit een breed palet van onderwerpen. Een aantal sluit aan bij de thema’s waar ik in mijn eigen column over schrijf. Ik verwijs nu naar twee artikelen. Dat van Minister Carola Schouten. De nieuwe richting van denken die zij beschreven heeft is een goed begin. De commentaren waarnaar in de kwaliteitsatlas wordt verwezen, bieden een goede nuancering. Maar het is een begin van een andere manier van werken waartoe we worden uitgenodigd. Het artikel van prof. dr. Eveline van Leeuwen van de WUR geeft ook aan dat we op een andere manier met onze leefomgeving om moeten gaan. Ik vind het prachtig dat verandering van denken en doen steeds vaker wordt gepropageerd. 

Denken en doen
In de hierboven aangehaalde artikelen komt ook naar voren: WERK SAMEN!
De huidige bedreigingen kunnen alleen in samenhang met elkaar worden aangepakt. De thema’s zijn te zeer verweven, de problemen te complex om alléén één oplossing te bedenken. De denkrichtingen voor de noodzakelijke veranderingen worden zichtbaar, er is hoop op verbetering. Techniek en andere levensfilosofie maken verandering in de richting van een duurzame samenleving mogelijk. Laten we samen aan het werk gaan.
Daarom mijn oproep via deze Groene Flits die staat voor een mooi Groene Hart:

Aan een ieder die mee wil denken en doen om het Groene Hart toekomstbestendig en duurzaam te maken, zodanig dat het karakter ervan behouden blijft:

Meld je initiatief, je wensen, je eigen inbreng via de redactie aan.
Zo vormen we een platform, een netwerk, een sterke basis voor verandering, een zichtbare partner voor anderen binnen en buiten het Groen Hart. Dat doen we samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *