Kamerbrief regiodeals verschenen

Minister Schouten van LNV heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de regiodeals waarvoor het kabinet enkele honderden miljoenen beschikbaar heeft. De Minister stelt de eerste tranche open met een budget van € 200 miljoen. Per regiodeal draagt het rijk tussen 5 en 50 miljoen bij aan de afzonderlijke deals. Tot 1 september kunnen voorstellen worden ingediend.

In het Groene Hart is door een aantal overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) enkele maanden geleden het initiatief genomen om te komen tot een regiodeal ‘Bodemdaling in Groene Hart’. Er wordt nu hard gewerkt aan de invulling van zo’n voorstel en aan draagvlak daarvoor bij een brede waaier aan belanghebbenden. In de Stuurgroep Groene Hart komt dat samen.

De Stichting Groene Hart hoopt van harte dat de Minister het voorstel voor deze regiodeal zal omarmen.

Lees hier de kamerbrief-aanpak-regio-deals

Hier meer over het werkbezoek van de minister aan Het Groene Hart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *