Ontluikende college akkoorden

Esther van den Bor

Nieuwe colleges in de gemeenten na de verkiezingen
Het Groene Hart is meer dan de som der delen van de gemeenten afzonderlijk. De Handreiking die Stichting Groene Hart heeft verstuurd naar alle politieke partijen is misschien weer in de la beland. Haal die Handreiking daaruit bij de onderhandelingen die tot nieuwe coalitieakkoorden moet leiden!

In de Handreiking wijst de Stichting op de noodzaak van samenwerken en verder kijken dan het lokale eigenbelang. Samenwerken van politieke partijen en omliggende  gemeenten. De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn het bewaken en bewaren waard. Mede door de kernwaarden is de kwaliteit van wonen en leven in de gemeenten van het Groene Hart immers hoog.

Thema’s energie en klimaat
Ik licht er één thema uit. Het klimaatvraagstuk gaat veel van de gemeenten vergen. De samenwerking met alle betrokkenen in de regio op het gebied van energietransitie is van cruciaal belang. Deze moet in gemeenschappelijk regionaal beleid worden uitgedacht en gerealiseerd. Samenwerking tussen de gemeenten, de decentrale overheden, bedrijfsleven en burgers is wellicht lastig, maar geïsoleerd kan een gemeente niets uitrichten. Dat geldt ook voor de zoektocht naar mogelijkheden om klimaatneutraal te worden en een circulaire economie te organiseren.
In een enquête van de VNG blijkt 95% van de 146 gemeenten die meededen, ambities te hebben op het gebied van circulaire economie. In een ‘circulaire economie’ worden grondstoffen zo lang mogelijk hergebruikt om te voorkomen dat zij tot afval worden. De gemeenten hebben wel aangegeven daarbij ondersteuning nodig te hebben. Als extra impuls stelt het kabinet hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar, opgenomen in de klimaatenveloppe in het regeerakkoord. Die impuls richt zich op inzet van het inkoopinstrument ten behoeve van minimalisatie van CO2-uitstoot en de vraag naar circulaire producten en diensten. Ingezet worden experts die gemeenten ondersteunen bij pilots van circulair inkopen en thematische leernetwerken waar ervaringen verzameld en gedeeld worden van klimaatneutraal en circulair inkopen. Dit keer zal ook geëvalueerd worden op de effecten van beide ingezette instrumenten.
Aan alle onderhandelende partijen dan ook mijn oproep: werk samen en haal alle mogelijke ondersteuning en expertise binnen opdat we gezamenlijk het Groene Hart leefbaar houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *