Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Esther van den Bor

Tijd voor bespiegeling
Onze aarde is in gevaar. De aarde warmt op, mede door het feit dat we grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken. Bij de verbranding van olie, steenkool en aardgas komt CO2 vrij die in de eeuwen hiervoor is vastgelegd. Wetenschappers tonen aan dat door stijging in de atmosfeer van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas, de temperatuur stijgt. Dat geeft aanleiding tot het veranderen van het klimaat – wereldwijd. Zie Climate Challenge. Wanneer de aarde meer dan 3-4 graden opwarmt heeft dit verstrekkende gevolgen. Het weer wordt onvoorspelbaar, droogte neemt toe, door het smelten van poolijs stijgt de zeespiegel, leefomstandigheden van organismen veranderen zo snel dat ze zich niet kunnen aanpassen en daarmee komt de voedselvoorziening in gevaar en verschuiven ziekten en plagen naar andere klimaatzones.

Wanneer we een halt willen toeroepen aan deze klimaatverandering zullen we onze stijl van leven ingrijpend moeten veranderen. Het verbruiken van fossiele energie moet tot bijna nul worden teruggebracht vóór het jaar 2050. Maar ook bodemdaling (een specifiek thema in het Groene Hart) en de productie van vlees en melk dragen bij aan de uitstoot van de genoemde broeikasgassen. Daar moet dus ook op een andere manier mee worden omgegaan.
Het proces dat nodig is om onszelf een andere levensstijl eigen te maken zal intensief en ingrijpend zijn. We moeten zodanig leren leven dat alles wat we doen en gebruiken in en voor ons bestaan binnen redelijk korte termijnen in balans is. Een kringloop vormt die “eindeloos” is. Een manier van leven vinden die ‘duurzaam’ is.

Het gaat daarbij om meer dan ‘een beetje groene energie gebruiken of een beetje minder vlees eten’. Wat we aan spullen, voedsel, landschap nodig hebben moet fundamenteel herijkt worden. Ook geldstromen en machtsverhoudingen zullen herverdeeld worden omdat bijvoorbeeld veel energie, voedsel, menskracht en goederen veel meer uit eigen regio betrokken worden. Grote verschillen in inkomens leiden nu al tot een instabiele maatschappij en werkverdeling zal zeker veranderen. Sociale duurzaamheid is minstens van zoveel belang als energetische duurzaamheid. De hele omwenteling biedt kansen om een aantal weeffouten uit de maatschappelijke en politieke stelsels te herstellen. Naast alle technische innovaties die nodig zijn om de levensstandaard zo veel mogelijk te behouden, zijn naar mijn idee ook diepgaande sociale innovaties noodzakelijk. Een andere manier van omgaan met de wereld en met elkaar, zodanig dat zo min mogelijk slachtoffers ontstaan en de zwaksten niet de hoogste prijs gaan betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *