Vernieuwingen in medische zorg

Esther van den Bor

Gezondheid geïnnoveerd
In de medische wereld worden grote bedragen geïnvesteerd in slimme technieken. Dat levert mooie mogelijkheden op waar de patiënt mee geholpen is en tegelijkertijd op zorgkosten wordt bespaard.  Er zijn diverse trends in de zorg.

  • Meer zorg thuis en in de buurt. Het overgrote deel van de ouderen (90 procent) met Multi morbiditeit woont thuis. Slechts een kleine groep woont in een verzorgingshuis. Dit vraagt om andere zorgvormen. Ook technologische ontwikkelingen beïnvloeden de organisatie van de langdurende zorg.
  • Nieuw en kleinschalig. Vooral voor ouderen met beperkingen of mensen die psychische zorg nodig hebben komen meer woonzorgcentra zoals een combinatie van verpleeghuis, verzorgingshuis en wonen met zorg. Ook komen er multifunctionele centra en woonservicewijken. Kleinschaligheid is een groeiende trend. Hierbij verschuift het accent van op zichzelf staande voorzieningen naar kleinschalig organiseren binnen grotere voorzieningen.
  • Technologie en innovatie. De technologie die monitoring en zorg op afstand mogelijk maakt neemt toe. Dit bevordert het zelfmanagement van cliënten. Ontwikkelingen op het gebied van ICT ondersteunen mantelzorgers en professionals ondersteunen bij hun zorgtaken en samenwerking. Voorbeelden zijn: elektronische dossiers, zorgrobotica, e-health: zorg op afstand via ICT.

Hieronder zijn een paar van de voorbeelden van de nieuwe technieken uitgewerkt. Technische verbeteringen, innovatie kan leiden tot een meer zelfredzame en daarmee duurzame samenleving waar ouderen en zieken langer en prettiger kunnen leven.

Toch blijft een medische behandeling nog vaak pijnlijk en levert vooral bij kleine kinderen veel stress op. Praat met de patiënt en geef een eerlijk voorbereiding op wat er komen gaat, dat helpt daarbij. Zorg blijft toch vooral mensenwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *