Bos en bijen

Esther van den Bor

Minibossen
IVN (onderleiding van Daan Bleichrtodt) heeft het idee van minibossen van de Indiaase ingenieur Shubhendu Sharma naar Nederland gehaald. Iedereen kan in eigen gemeente een klein minibos aan leggen. Een handboek (vrij opvraagbaar https://www.ivn.nl/handboektf ) helpt om dat uit te voeren. De bedoeling is om zelf op een oppervlakte ter grootte van een tennisbaan zoveel mogelijk soorten bomen en struiken te planten, zodat de biodiversiteit wordt bevorderd. Wageningen Environmental Research (WENR) heeft in 2017 maandelijks onderzoek gedaan aan de in 2015 gestarte bossen en bevestigt dat meer biodiversiteit tot stand komt. Dank zij de Nationale Postcode loterij is geld beschikbaar om het minibos nog meer aandacht en ondersteuning te geven.

Bijen
Ook op andere manieren wordt er gewerkt aan het vergroten van biodiversiteit. Zo was tijdens NL Doet, (9 en 10 maart) ook veel te doen met bijenwerkdagen onder de titel “Nederland zoemt”. In januari is door 43 partijen de Nationale Bijenstrategie ondertekend. De partijen (hun aantal neemt nog toe) willen tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Daarvoor hebben wilde bijen twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod.  Een lange termijn aanpak is gestart die uiteindelijk effect moet geven. Zie voor meer informatie de publicatie Nationale Bijenstrategie Bed and Breakfast for Bees op de website van de Rijksoverheid.

In Trouw stond laatst een artikel waarin blijkt dat bestrijdingsmiddelen en gif in het geheel niet noodzakelijk zijn. Er zijn voldoende alternatieven om plagen in de land- en tuinbouw te voorkomen en te bestrijden.

Binnenkort beslist de Europese Unie over een totaalverbod op neonicotinoïden in buitenteelten. Zeker elf landen zijn voor. Het standpunt van Nederland is nog onbekend. De Bijenstichting is een petitie begonnen om minister Schouten over te halen om in Brussel voor een verbod te stemmen. Anders wordt met de ene hand vernietigd wat met de andere hand wordt opgebouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *