Plastic recyclen

Esther van den Bor

Recyclen is niet genoeg

De discussies over uitbreiden van de statiegeldregeling, het milieu-effect van het recyclen van plastic blijven voortrazen. Nederlands restafval bestaat voor ongeveer 14 procent uit kunststof. Maar de resultaten van het inzamelen, het scheiden en nuttig hergebruiken variëren, afhankelijk van de spreker.
Toch helpen de stimuleringsmaatregelen van de overheid om het plastic afval gescheiden in te zamelen goed (zij het tegen hoge kosten). In Rotterdam staat een efficiënt werkende sorteerfabriek die stelt dat ze 90% sorteerrendement behalen, landelijk ligt het rendement van installaties op ca 60%. Zo kan ongeveer een kwart van al het ingezamelde plastic worden hergebruikt in volwaardige nieuwe producten, het grootste deel wordt omgezet in een mix van kunststoffen met weinig waarde en een beperkte gebruikstoepassing en 15 – 20% wordt alsnog verbrand.
Wanneer we echter naar een circulaire economie willen transformeren, zonder afval, zal een beter resultaat behaald moeten worden. De gehele keten moet daarvoor ingezet worden. De kunststoffen die op de markt komen moeten beter gerecycled kunnen worden, de stromen moeten zo zuiver mogelijk worden ingezameld en het sorteerproces moet verbeteren. Maar bovenal is duidelijk dat hoogwaardig gerecycled kunststof duurder is.

Veranderende markt
Onlangs stelde China een importstop in voor 24 afvalstromen, waaronder bepaalde laagwaardige kunststoffen. De Europese verwerkingscapaciteit komt daarmee nog verder onder druk te staan. Harde plastics en folies uit de industrie en het bedrijfsleven zouden kunnen bijdragen aan het meer circulair maken van kunststoffen uit aardolie gemaakt. Het is noodzakelijk om de vraag “hoe kom ik zo goedkoop mogelijk af van mijn afval” om te zetten naar “hoe kan ik mijn reststoffen zo efficiënt mogelijk opnieuw inzetten”. Maar dat zijn bewerkelijke processen waar innovatie en verwerkingscapaciteit voor nodig zijn. Vervuiling van het afval en hogere logistieke kosten drijven de prijs nog weer hoger dan de nu goedkoop te produceren primaire kunststoffen. De bereidwilligheid om gerecyclede kunststoffen in te zetten in de productie van hoogwaardige producten moet voor ons allemaal hoger worden, want in dezelfde mate doorgaan met produceren van kunststoffen uit aardolie kan niet zo doorgaan. Duurzaam inkoopbeleid kan helpen in dit proces, evenals het differentiëren van de afvalverwijderingsbijdrage als ook het omdraaien van de huidige verbrandingsbelasting zodat juist hergebruik gestimuleerd wordt.

Voorbeelden van verbetering
Enkele grotere concerns grijpen wel hun verantwoordelijkheid. Zo kan de biologisch afbreekbare vleesverpakking van meer dan 1 miljoen verpakkingen per jaar in de supermarktketen COOP voortaan in de groene afvalbak gegooid worden om daar te composteren. Unilever, Mars, M&S, PepsiCo, The Coca-Cola Company en Werner & Mertz zetten zich in om voor 2025 100 % recyclebare en composteerbare plastic verpakkingen te gebruiken. En in ziekenhuizen zijn de vaatjes speciaal voor ziekenhuisafval tegenwoordig volledig van secundaire plastics gemaakt.

Interessant is het rapport ‘Biobased and biodegradable plastics – Facts and Figures’, waarin Wageningen Food & Biobased Research antwoord probeert te geven op een aantal belangrijke vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *