Op een groen 2018

We sloten de laatste Groene Flits van 2017 af met de beste wensen voor 2018. We willen dit nieuwe jaar graag beginnen met dat nog eens te onderstrepen. We hopen dat 2018 voor de lezers van de Groene Flits een goed jaar wordt, in allerlei opzichten. Vanuit de Stichting Groene Hart hopen we natuurlijk dat het een jaar zal zijn met veel aandacht van bedrijven, organisaties en instellingen voor het Groene Hart. En dat miljoenen mensen, wonend in en om het Groene Hart, mogen genieten van de geweldige kwaliteit en diversiteit van ons gebied.

In het activiteitenplan voor 2018 richten we ons op het organiseren van een aantal activiteiten die de betekenis en de kwaliteiten van het Groene Hart extra onder de aandacht zullen brengen. Op heel directe manieren zoals bij ‘Vier de lente in het Groene Hart’ en rond Streekproducten uit het Groene Hart. En door verdieping van kennis en inzicht door het organiseren van bijeenkomsten over de relatie Groene Hart – omliggende grote steden, vrijkomende agrarische bebouwing en bodemdaling.

We willen mensen en organisaties die op gemeentelijk niveau actief zijn, een handreiking bieden voor de ‘vertaling’ van de betekenis van het Groene Hart in gemeentelijke programma’s en daar bijeenkomsten over organiseren. En we werken hard aan het uitbrengen van een tijdschrift als platform voor debat en opinievorming over de waarde van het Groene Hart; daar omheen willen we ontmoetingen organiseren over lastige thema’s zoals de energietransitie.
Plannen en ideeën hebben we te over; de zoektocht naar menskracht, financiering en partners is volop gaande. Daar kunnen we natuurlijk altijd hulp bij gebruiken.

Over samenwerking gesproken: de Groene Flits is voor ons een belangrijk communicatiemiddel, maar staat ook open voor mensen die hun visie op een voor het Groene Hart relevant onderwerp willen delen. Als u zich meldt bij conctact@groenehart.info komt dat goed.

We kijken uit naar een (in)spannend 2018.

Chris Kalden,
voorzitter Stichting Groene Hart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *