Nieuwe landgoederen: versterking van natuur?

In korte tijd worden binnen het Groene Hart veel initiatieven genomen voor zogenaamde nieuwe landgoederen.  Ooit was de visie achter dit begrip: het creëren van kansen voor nieuwe natuur in ruil voor beperkte bebouwing.

Nu is een landgoed in het zuiden van het Groene Hart geen cultureel-historisch fenomeen. De ontginning van de polders ging immers in de stroken waarbinnen de boeren ook zelf gingen verbouwen. Eerste prioriteit in deze regio  is het voorkomen van bodemdaling en verbranding van de veenlaag. Daarvoor is een hoger waterpeil noodzakelijk. Dat leidt tot moerassen, natte graslanden en grienden. Niet een veel gekozen omgeving voor nieuwe villa’s.

In het plan voor Hoornaar wordt met name verwezen naar kruidenrijk grasland en weidevogels. Beide doelen vallen volledig binnen het agrarisch natuurbeheer. En niet voor niks. Kruidenrijk grasland is een zaak van niet bemesten en op het juiste moment (niet!) maaien. Als er zo veel bijzondere planten worden aangetroffen dan is dat een teken dat het in de huidige situatie goed gaat, De regelgeving rond landgoederen heeft regels voor inrichting niet voor beheer: voldoende bos en 90% toegankelijkheid. En juist de nieuw aan te leggen voet- en fietspaden en de kanovaart zal de nu mogelijk aanwezige weidevogels doen verdwijnen. Weidevogels zijn schuw. De geplande  vogelkijkschermen worden straks duur betaald.

De vraag die we ons moeten stellen is: waarom is dit inconsistente verhaal niet meteen naar de prullenbak verwezen?  Waarom zelfs de suggestie dat dit serieus uitgevoerd kan worden?

Tijd voor de provinciale politiek om de visie op nieuwe landgoederen te heroverwegen.

Zie ook het artikel in Het Kontakt

 

This article has 1 comment

  1. Leen den Ouden Reply

    De doelstelling is de villa’s en niet de natuur. De Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard heeft al 6 jaar geleden een plan voor de donk (waarop de kerk), het wiel, de dijk etc. opgesteld.
    Dit jaar een alternatief plan. Helaas lukt het tot op heden niet om de beheerders (agrariërs oude stijl) mee te krijgen.
    Ik ben met J. Verhagen (NVWA) bezig, maar hoe kunnen wij verder gaan. Het Wielen gebied is uniek in de Alblasserwaard.
    Kunnen jullie hulp bieden? Met vriendelijke groet, Leen den Ouden (078-6153280) ouden.l@chello.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *