Ontwikkelingen en realiteit

Esther van den Bor – Koplopers

Op beurzen, in tijdschriften en nieuwsbrieven staan de verhalen van de koplopers. Over nieuwe automodellen, boilers, verwarmingssystemen, materialen. Zuiniger, sneller, circulair. Op die manier krijg je als lezer, gebruiker en consument het idee dat er heel veel kan. De techniek lost al onze problemen op. Dat is gedeeltelijk zo. Maar er zijn wel wat haken en ogen bij het realiseren van deze toekomstscenario’s.

Realiteit

Enkele voorbeelden van hoe onze ‘koopmansgeest’ de ontwikkelingen vertragen.

  • Gemakzucht: deze week een artikel waarin nogmaals gewezen wordt op het effect van de scheiding van verantwoordelijkheid van de installateur en de verwarmingsmonteur. Geef expliciet de opdracht dat de monteur bij de periodieke controle controleert dat de verwarming goed staat ingeregeld. Dat kost iets meer maar levert veel comfort en besparing op. Zorg dat niet een leeg gebouw of de lege zolder verwarmd wordt en dat op de school in de vakantieperiode de verwarming laag staat.
  • Korte termijn voordeel: fiscale – en subsidieregelingen stimuleren de verkoop van warmtepompen en ook hybride auto’s verkochten goed zolang de consument snel financieel voordeel ziet. Maar maak de berekening ook eens voor de lange termijn. Zonnepanelen verdienen zichzelf terug binnen 7-9 jaar. Ook een duurdere wasmachine die energiezuiniger is dan alle anderen, levert over de hele gebruiksperiode van meerdere jaren een ander financieel plaatje op. Bovendien, wanneer iedereen wacht met energie besparen wordt de prijs om op hele korte termijn af te kicken van aardolie een enorme dure zaak.
  • Risico mijden: een laatste voorbeeld betreft de afwachtende houding die nu ligt bij zowel de overheden als het bedrijfsleven zelf. Geld en de zekerheid van rendabele investeringen remmen veel ontwikkelingen. Maar net als de consument op kleine schaal moet leren, zijn ook voor deze grotere schaal nieuwe manieren van het inschatten van rentabiliteit van maatregelen en het opschalen van de productie van nieuwe technieken en producten nodig. Risico’s van niets doen of te laat in beweging komen moeten worden berekend en meegewogen in de besluitvorming.

Ontwikkelingen in techniek en producten zijn geweldig, maar laten we ze actief toepassen en blijven opletten hoe het totaaleffect is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *