Ideeën Versterking Stiltegebieden

Voor Stichting Groene Hart heeft de nieuwe samenwerking met Stilte Ned.werk en Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) geleid tot een interessant en drukbezocht symposium. De provincie Noord Holland was een prima gastheer en de gedeputeerde Adnan Tekin liet horen dat de provincie actief zoekt naar versterking van haar groene stiltegebieden.

De goede presentaties bevatte veel feitelijke informatie over de kansen om stilte en rust te creëren: de invloed van groen op gezondheid en de schade die gebrek aan stilte veroorzaakt. Dit versterkte de wens bij alle aanwezigen om beleid voor stiltegebieden om te zetten in het actief vergroten van de kwaliteit van de huidige gebieden. De vele maatregelen die daartoe bijdragen zijn uitgewisseld.

Slow Lanes, luwteplekken en stiltetafels
Er waren een paar frisse ideeën bij zoals de intensieve beweging die in België is opgebouwd en die rechters, kunstenaars, artsen, opvoeders verbindt in een netwerk dat rust en luwteplekken overal in het land en in de steden laat ontstaan. Slow lanes, waar je tot rust komt en sneller herstelt van burn out en meer. Verrassend zijn ook de Stiltetafels die de provincie Noord Holland gaat organiseren om met alle betrokkenen te werken aan kwaliteitsverbetering en vooral bewustwording. Rust en stilte is nodig om de uitdaging van morgen aan te kunnen. In een groene omgeving wordt stilte nog beter ervaren en neemt onze veerkracht toe. Gezondheid is dan ook een belangrijke bondgenoot in de strijd om stilte/rust als kernkwaliteit te behouden en te versterken. Lees ook het verslag van bestuurslid Sandra van Winden met een groot aantal suggesties: Stiltesymposium verslag bestuur SGH

Het symposium was een eerste stap naar zichtbaar en voelbaar maken van het belang van rust en stilte. De betrokken bestuurders, beleidsmakers, handhavers, gemotiveerden hebben elkaar ontmoet en er valt nog veel te doen, maar de mogelijkheden om tot mooie resultaten te komen zijn inspirerend. Wordt vervolgd!

De presentaties zijn tot 7 december te downloaden via deze link.

De stilte-tentoonstelling van Stichting Groene Hart draagt op haar manier bij aan de bewustwording en de bekendheid van de stiltegebieden. Komende week staat de tentoonstelling in Alblasserdam.

This article has 1 comment

  1. Clara Post Reply

    Hoezo stilte ?
    Vandaag uren lang iedere minuut een landend vliegtuig .
    Midden in het groene hart.

    Groets Clara

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *