60, 20, 60

Tijdens het afscheid van Bernt Feis van de Stichting Groene Hart overhandigde Wim van Boxmeer, oud-bestuurslid, mij z’n boekje over de stichting: Twintig jaar Stichting Groene Hart.

Zestig jaar geleden werd het concept van het Groene Hart voor het eerst vastgelegd in een beleidsdocument van de rijksoverheid. Om meerdere redenen vond men de combinatie van een stedenring en een groot open gebied daarbinnen van belang. Toen is er voor gekozen om het westen van ons land niet tot een soort Londen te laten worden.

Twintig jaar geleden nam een aantal mensen het initiatief tot de Stichting Groene Hart; een platform van waaruit op talloze manieren is bijgedragen aan behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Groene Hart.

Van betekenis
Er is de afgelopen zestig jaar in ons land geweldig veel veranderd in economische, culturele en ruimtelijke zin. Ook in ons Groene Hart is dat overal merkbaar. Is  daarmee nostalgie een drijfveer voor onze inspanningen geworden? Is het concept inmiddels achterhaald of heeft het z’n betekenis verloren?
Het afgelopen jaar hebben we bij de Stichting Groene Hart indringend stilgestaan bij die vragen en kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde van onze activiteiten. Onze conclusie was snel bereikt: het Groene Hart is, samen met de stedenring, nog steeds van grote betekenis voor de kwaliteit van leven in de Randstad. We worden daarin bevestigd door de zinsnede in het regeerakkoord van het huidige kabinet: ‘Het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, blijft een belangrijk onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid.’

Ambities
Lastiger was het om te bepalen welke activiteiten en welke werkwijze het meest effectief zijn om de betekenis van het Groene Hart te onderstrepen, om samen ‘het goede’ te doen voor de kwaliteiten ervan. En voor ons is een belangrijk gegeven dat we een vrijwilligersorganisatie zijn met zeer bescheiden middelen. We kunnen alleen maar actief zijn door de steun van onze donateurs en door de steun van overheden, bedrijven en fondsen. We hebben onze ambities voor 2018 vertaald in een activiteitenplan, waarmee we enthousiast aan de gang gaan. Nieuwe vrijwilligers zijn daarbij van harte welkom.

Koersen op kwaliteit
Voor ons was 2017 een mooi jaar met stevige discussies over onze koers. Onze conclusie is unaniem: er is alle reden om ook de komende 60 jaar te blijven werken aan de kwaliteiten van het Groene Hart! We zullen in 2018 daar samen met vele anderen inhoud aan geven. We houden u vanzelfsprekend via de Groene Flits op hoogte. En volg ons op onze website www.groenehart.info, via Facebook Sgroenehart en Twitter @StGroeneHart.

Alle betrokkenen bij de Stichting Groene Hart wensen u goede feestdagen en een voorspoedig 2018 met veel plezier, voldoening en gezondheid.

Chris Kalden, voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *