Betekenis geven aan het Groene Hart

De week van … Vrienden van het Bentwoud –

Op uitnodiging van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud mocht ik vorige week bij hen een verhaaltje houden over het Groene Hart, onze Stichting en over hun Visie 2100. De Vrienden van het Bentwoud bestaat uit een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die op verschillende manieren helpen om de ontwikkeling en het gebruik van het Bentwoud de goede kant uit te laten gaan. Gericht op samenwerken met een duidelijke visie op het gebied en op de zeer wenselijke uitbreiding ervan. 2100 slaat niet alleen op het jaartal maar ook op de omvang ervan: 2100 in plaats van 700 hectares. Ik zou zeggen: lees hun website met de Visie 2100, ga een keer fietsen of wandelen in het Bentwoud of neem deel aan een excursie onder leiding van de uitstekende boswachter Linda Groeneveld.

In de discussie kwam ook de lastige vraag: als je nu in één woord moet aangeven wat de Stichting Groene Hart doet of voor staat, wat is dat dan? Ik heb toen een wat zwaar begrip gehanteerd, want het mocht maar één woord zijn: betekenisgeving. We proberen de betekenis van het Groene Hart voor iedereen die erin of omheen woont, voor het voetlicht te brengen.

In het regeerakkoord
We zijn ieder gemotiveerd door de waarden van het Groene Hart maar ook door onze opvatting dat de betekenis van het Groene Hart door velen (nog steeds) wordt onderschat. Gelukkig heeft ons gebied een plekje gekregen in het regeerakkoord. Hopelijk is dat het begin van interesse vanuit de rijksoverheid om zich op een positieve manier met de uitdagingen te verbinden.

Dat betekenis geven doen we op uiteenlopende manieren, van luchtig tot zwaar, van incidenteel tot langlopend, van vluchtig tot intensief. We willen dat met name doen door het debat over waarden, kwaliteiten en betekenis van het Groene Hart te stimuleren. We proberen dat dan zo te doen dat het past bij het onderwerp en bij deze tijd. Een paar voorbeelden om dat te illustreren.

Nieuwe plannen
Ik noem de verkiezing van het beste nieuwe streekproduct onder leiding van Pierre Wind een luchtige manier. Maar wel met de grote betekenis van streekproducten voor de identiteit van het Groene Hart. Omdat het belang van de Oude Hollandse Waterlinie, als levende illustratie van de geschiedenis van ons gebied, vroeg om een eigen herkenbare structuur en een zo breed mogelijk draagvlak hebben we steun verleend aan de oprichting van een nieuwe stichting daarvoor, onder leiding van Pieter Verhoeve. We gaan een handreiking voor gemeenteraden maken om in de collegeprogramma’s van gemeenten voor de komende vier jaar het Groene Hart een praktische plek op gemeentelijk niveau te geven.
Het vraagt soms ook om afscheid nemen van activiteiten die minder passen of minder succesvol zijn. Het beëindigen van het Groene Hart Atelier en Groene Hart Leven zijn voorbeelden daarvan.

We zitten vol met ideeën voor de komende jaren. We worden alleen gehinderd door gebrek aan tijd en geld, niet door enthousiasme en inspiratie. Mocht u goede ideeën of voorbeelden hebben die de betekenis van het Groene Hart kunnen verduidelijken, horen we die graag.

Chris Kalden
voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *