Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Esther van den Bor

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op om de energietransitie te versnellen. In een pamflet dat ze aan de Tweede Kamer aanbieden is in 14 punten neergezet wat zij nodig hebben. Een overzichtelijk lijstje dat in de begrotingsbehandelingen besproken moet worden en afgevinkt! Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een analyse gemaakt van het beleid van het kabinet Rutte III op de klimaat- en energieopgave. Zij stellen dat het geformuleerde doel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijsakkoord.

De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. Het transitiebeleid wordt ingezet maar kan nog aan kracht winnen. Om de beoogde reductie in 2030 te halen, moeten in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt worden. Misschien kan dat geformaliseerd worden in een klimaatwet waar een aantal oppositiepartijen voorstellen voor doen?

Gemeenten en de Lokale Energie Etalage
Ook gemeenten moeten zichtbaar maken waar ze staan en wat hun ambities zijn.
Zij worden opgeroepen de gegevens van de Lokale Energie Etalage te actualiseren in de aanloop naar de verkiezingen. Dit overzicht per gemeente is ontwikkeld vanuit het VNG Programma Energie en is een initiatief van de VNG, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, KING Gemeenten, VNG International/Duurzaamheidsmeter en Klimaatverbond Nederland.
Iedere burger kan zien wat er gerealiseerd is en kan de plaatselijke politiek aanspreken op de ambities, de plannen en de resultaten. Op alle bijeenkomsten rondom de energie- en klimaattransitie klinkt het toverwoord ‘samenwerken’. Dat geldt dus voor iedereen, burger, politiek, bedrijfsleven, onderwijs et cetera. Pak die kans!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *