Urgentie

Esther van den Bor – Van alle kanten druk.

Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw?

Lokaal/regionaal aan de slag
Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor 2030 – 2050. De omvang van de energieopgave is wel duidelijk aan het worden. De urgentie om maatregelen te nemen om de CO2 uitstoot te stoppen wordt meer en meer gevoeld. Nu moeten de al geformuleerde wensen omgezet worden in daden. En daar zit nog een groot probleem. Want wie neemt het voortouw? Regionaal is ook al veel opgeschreven, maar hard lobbyen blijkt nodig om gemeenteraden in de startblokken te krijgen. http://www.odmh.nl/inwoners/duurzaamheid/energie/regionale-energiestrategie/

Het bedrijfsleven? Lokaal zijn de bedrijven (nog) niet zo draagkrachtig. Velen zijn nog bezig met herstel na de magere jaren. Samenwerken buiten je eigen organisatie kost veel tijd, inzet en geld. Elk obstakel geeft aanleiding tot terugtrekken op eigen terrein. Vrijwilligers die actief plannen maken voor energie coöperaties zetten zich in voor een relatief korte periode van 1-3 jaar. Veel tegenstand qua vergunningen of financiering maakt dat ze de moed opgeven.
Naar mijn mening zullen met name de gemeenten de trekkende, verbindende en stimulerende instanties moeten zijn. Per thema kennisorganisaties, experts, bedrijven en ambtenaren samen laten doorpraten welke lokale maatregelen eerst genomen kunnen worden op een pad dat op langere termijn effectief is. Flexibel inzetten natuurlijk, want techniek en inzicht veranderen. Maar bijeen brengen, coachen en vooral drempels verwijderen in procedures en onwil. Met wat startgeld wordt dan begonnen! Welke gemeente durft af te stappen van de twijfel over ‘wie verantwoordelijk is’ ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *