Stiltesymposium: aandacht voor stilte Groene Hart

Op woensdag 29 november vindt in Haarlem het Stiltesymposium plaats onder de titel  Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden. Een dag waarop het belang van stilte en stiltegebieden centraal staat. Ervaren van stilte is mogelijk en kennis en ervaring worden gedeeld om de huidige situatie rond stilte en stiltegebieden te verbeteren. De organisatoren Stichting Groene HartNederlandse Stichting Geluidshinder en Stichting Stilte Ned.werk stellen op die dag een aantal vragen aan de orde.

Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag er wel en niet in stiltegebieden? Wat zijn de regels en hoe kunnen de beheerders en de provincie de regels handhaven? Zijn burgers op de hoogte van het bestaan van stiltegebieden en van wat er wel en niet mag? Hoe kunnen we burgers meer bij stiltegebieden betrekken? Hoe ga je als provincie om met stiltegebieden die niet stil zijn? Hoe ontwikkel je beleid binnen de omgevingswetten? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Opgeven bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Programma

9.30 uur: Inloop en registratie
10.00 uur: Stiltemoment, Petra Speelman, (Stilte Nedwerk)
10.05 uur: Opening en welkom, de heer A. Tekin, Gedeputeerde provincie Noord Holland
10.15 uur: Hoe brengen we stilte in beweging?, Dirk Sturtewagen, (Waerbeke)
11.05 uur: Het belang van gezondheid, geluid en rust, Miriam Weber (Gemeente Utrecht) en Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)
12.00 uur: Stiltegebieden in de Randstad, Harm Rienks, Randstedelijke Rekenkamer
12.30 uur: Lunchpauze, elkaar ontmoeten, exposities bekijken. Op twee momenten is het mogelijk om mee te gaan met een ‘Geluidswandeling’ onder leiding van Kirsten van den Bosch (SoundAppraisal / MoSart)
13.30 uur: Intro film in Pursuit of silence
13.40 uur: Stiltegebieden en Groen kapitaal in Noord Holland, Jeanot Belkom en Karin van Hoof, provincie Noord Holland
14. 25 uur: Stiltegebiedenbeleid in de provincie Utrecht, Marian van Asten, provincie Utrecht
14.50 uur: Thee en koffie
15.10 uur: Stilte in het Groene Hart, Sandra van Winden, Stichting Groene Hart
15.35 uur: Uitkomsten Dag van de Stilte en MoSartapponderzoek  Erik Roelofsen (Nederlandse Stichting Geluidshinder) en Petra Speelman (Stilte Nedwerk)
16.00 uur: Het belang van stilte in het kader van natuurbeleving, natuurbehoud Matthijs Schouten
16.30 uur: Einde en aansluitend napraten met hapjes en drankjes

Expositie:
– Stiltegebiedententoonstelling van het Groene Hart (deels)
– Loek van Vliet, foto’s van stiltegebieden en andere kunst
– Folder-, boeken, en dvd tafel
– Stem voor stilte

This article has 1 comment

  1. Ad de Kort Reply

    Een mooi en belangrijk initiatief!!
    Ik wil me hier graag voor vrijmaken maar kan pas woensdagochtend 29e beoordelen of dat lukt.
    Kan ik dan het risico nemen en gewoon naar Haarlem gaan? Of moet ik eerst nog even iemand bellen / mailen?
    nr. / mailadres

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *