Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Op 12 september vond het 2e atelier plaats over de omschakeling naar duurzame energie  en het effect op ons landschap.

Het Akkoord van Parijs zet ons voor een gigantische opgave. Een idee van die omvang en de consequenties daarvan krijgt u bij het bekijken van het college van Dirk Sijmons naar aanleiding van zijn boek ‘Landschap en energie’.

Ontwerpers, energieaanbieders en industrie waren het eens. Coördinatie op de puzzell ‘wat doen we waar’,  is een harde voorwaarde om ergens te komen. Keuzes voor energiebronnen zijn afhankelijk van  de wensen en voorwaarden van gebruiker en de afspraken over een lokaal distributienetwerk.

Faciliteiten voor tijdelijke opslag van duurzame energie zijn nog in ontwikkeling. Er zijn grote verschillen in energie-efficiency en footprint van bijvoorbeeld ‘witte steenkool’, wind, geothermie of biomassa. Op dit moment worden veel aanvragen gedaan voor de aanleg van PV-akkers. Zeker 54 aanvragen zijn al geweigerd omdat ze het landschap aantasten.

In een aantal experimenten is gewerkt aan een plan van aanpak voor een regionale strategie. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft een van die experimenten begeleid en dit zijn de resultaten

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *