Duurzaam financieel systeem

Esther van den Bor – Hoe financier je duurzame projecten
Multinationals en grote vermogensbeheerders wegen het risico van klimaatverandering steeds vaker mee in doelstellingen, risico-analyses en investeringsportfolio’s. Klimaatverandering knaagt aan de financiële stabiliteit van banken en pensioeninstellingen. Bijvoorbeeld de ASN bank* stelt zelf bij te willen dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Ze zijn value driven, omdat het niet direct gaat om winst vergroten of risico’s verminderen, maar simpelweg om een leefbare planeet. Veel andere financiële instellingen werken nog met name met fysieke- en transitierisico’s. In het algemeen onderschatten ze de toekomstige risico’s. Hoe groot zijn bijvoorbeeld de risico’s van extreme weersgesteldheden. Deze fysieke risico’s zijn nog lastig in te schatten, maar zijn wel degelijk merkbaar (denk aan de orkaan Irma). Een voorbeeld van een transitierisico is de transitie naar elektrische auto’s waardoor de oliemarkt in elkaar kan klappen. Als financier van de auto-industrie of van fossiele brandstoffen loop je dan een enorm risico.

Keuzes voor een gezonde sector
Banken en pensioenfondsen kunnen sturen met hun investeringen en hebben een cruciale rol bij de transitie naar een duurzame financiële sector. Het zou mooi zijn als de financiële sector de keuze maakt om haar verantwoordelijkheid te pakken en actief bij te dragen aan de energietransitie en innovatie en daarmee voor een meer leefbare planeet. Voor de fossiele industrie zijn de overheden de belangrijkste speler, die moeten ook anders investeren met meer realistische risico evaluaties en meer aandacht voor waarde vermeerdering van onze wereld. Inmiddels zijn er groene obligaties (green bonds, groene schuldpapieren om duurzame projecten mee te financieren) die daar aan bijdragen. Netbeheerder Tennet heeft de eerste groene hybride obligatie uitgegeven voor de financiering van netaansluitingen van off-shore windparken. Frankrijk heeft als eerste natie groene obligaties uitgegeven en in Engeland wordt de drinkwatervoorziening verbeterd met behulp van een green bond. Een link** is toegevoegd waarin 5 trends van een duurzaam financieel systeem staan opgesomd. Een interessante en hoopvolle ontwikkeling.

* ASN Bank:Duurzaam bedrijfsleven – Risico’s klimmatverandering nog steeds onderschat?

**  5 trends van een duurzaam financieel systeem

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *