Warmte zonder aardgas?

Esther van den Bor – Gasloos nieuw bouwen
Vorige week schreef ik nog over de wens om ‘gasloos’ te bouwen. Inmiddels heeft minister Kamp een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de wettelijke verplichting voor een aansluiting van nieuwbouwwijken op het gasnet per 2018 te laten vervallen. Daarmee legt hij wel meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten neer. Jaarlijks krijgen 400.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor ca 25.000 woningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. De gemeenten moeten nu gaan bepalen of de woningen worden aangesloten op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur. Per wijk, per blok of zelfs per woning zal er gekeken moeten worden naar wat de beste alternatieve warmtebron is.

Evaluatie tot nu toe voor nieuwbouwwijken
CE Delft heeft een inventarisatie gedaan naar de ervaringen van de aanleg van nieuwbouwwijken zonder een gasaansluiting. Toegepast zijn WKO (Warmte-Koude Opslag) installaties met een individuele of collectieve warmtepomp, collectief warmtenet en steeds vaker in de vorm van goed geïsoleerde woningen in combinatie met een individuele warmtepomp. De evaluatie laat zien dat steeds meer (technische) kennis en ervaring opgebouwd wordt en dat in de meeste gevallen geen noemenswaardige problemen zijn ontstaan. Comfort wordt door de bewoners hoog gewaardeerd, de vloerverwarming is behaaglijk en koelen in de zomer is een bonus. De communicatie over de installaties, het gebruik ervan en klachtenafhandeling bij problemen blijft nog wel een punt van aandacht. Is de gemeente, het energiebedrijf of de corporatie gesprekspartner in dit proces. Woningen die per saldo helemaal geen energie meer nodig hebben zijn niet meer een bijzonderheid. Toch zit hier wel een adder onder het gras: Grijze elektriciteit – opgewekt met gas of kolen – draagt wel degelijk bij aan CO2 emissies. Echt goed is het dus uitsluitend wanneer alleen groene stroom wordt gebruikt, opgewekt door duurzame en hernieuwbare bron. Die hoeveelheid is nu nog niet beschikbaar.

Bestaande woningen
Voor bestaande woningen moet de overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig plaatsvinden. De bewoners hebben dan namelijk al een gasaansluiting. Voor die overschakeling moet eerst een helder juridisch kader worden ontwikkeld. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogeheten transitiepad lage temperatuurwarmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en dit jaar wordt uitgewerkt. Na de zomerstop gaan we hier dieper op in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *