Duurzame energie
Foto: Kuiper Compagnons

In oktober 2016 werd de natuur- en vogelwacht Vijfherenlanden opgeschrikt met de vraag of de hoogstamboomgaard bij Hagestein, die deze vereniging al 30 jaar onderhoudt, kon worden verkocht aan Powerfield, met het doel er een veld zonnepanelen te plaatsen.

De eigenaar van het terrein nam de bezwaren van de vereniging vooralsnog serieus.

Powerfield zet de plannen voor zonnepanelen wel door op het naastliggende terrein. De bijgeleverde plannen en plaatjes zijn weer eens idyllisch: een picknickplekje aan de weg en schapen tussen de zonnepanelen die zouden gaan genieten van bloemrijk grasland. Tja, de panelen nemen nu net de zon weg; dus voor bloemen blijft er weinig plek over. Bij de ingang is een nieuwe hoogstamboomgaard gedacht die over 30 jaar dan eindelijk het zicht op de panelen zou moeten ontnemen. Als die nieuwe boomgaard er al komt, is die natuurlijk al lang gesneuveld voor het eerste fruit geplukt kan worden: de zonnepanelen zijn voor die tijd immers aan vervanging toe.

Zonne-energie heet niet rendabel te zijn, maar hier treffen we een snelle jongen die er wel brood in ziet. Het zicht op de bedrijfsstructuur van het geplande veld met zonnepanelen is in ieder geval wel zo veel mogelijk aan het oog onttrokken. Een Vastgoed BV die verhuurt aan een exploitant van  zonnepanelen en deze koopt zijn zonnepanelen bij een nog op te richten fabriek. Alle bedrijven hebben een en dezelfde eigenaar.

In haar landschapsvisie geeft de gemeente Vianen aan dat het omringende gebied tot de kernrandzone behoort. Zij ziet het als een opgave dit gebied aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de bewoners van de aanliggende woonwijken.

Annelies van Egmond

This article has 1 comment

  1. magda hensen Reply

    Ja, er zullen altijd 2 partijen die bij dit soort projecten strijden.
    Eerst moeten we zonnepanelen gaan plaatsen, maar later komt men er weer op terug omdat
    het toch niet zoveel oplevert. Maar als er nu ook al boomgaarden door een projectontwikkelaar gesloopt moeten gaan worden, dan denk ik waar zijn we nu weer mee bezig? Gaat het alleen maar om geld verdienen of kun je nog idealen nastreven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *