Stilte

Stilte is een kernwaarde
Het Groene Hart is een gebied met een duidelijke identiteit en veel ruimtelijke kwaliteiten. Natuur, landschap, cultuur, openheid en stilte zijn kernwaarden. Stilte en rust heeft een mens hard nodig. In stiltegebieden kun je op adem komen, van de natuur en het landschap genieten. Juist de mensen die in de steeds drukker wordende stedelijke omgeving wonen hebben de stilte nodig om weer in evenwicht te komen. Lawaai tast namelijk onze gezondheid aan en het CBS stelt dat jaarlijks enkele honderden mensen overlijden als gevolg van de herrie. Langdurige geluidshinder kan leiden tot:

  • concentratiestoornissen,
  • gehoorschade: lawaaidoofheid, oorsuizen
  • stress, nervositeit, onrust en spanning,
  • vermoeidheid met mogelijk als gevolg gespannen relaties of isolatie
  • verhoogde bloeddruk
  • depressie
  • hart- en vaatziekten;
  • in het ergste geval: acute hartinfarcten.

Zonder maatregelen, met het huidige beleid en de huidige handhaving, is herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste negatieve invloed op de volksgezondheid in Nederland. Dat stellen milieu- en geluidsdeskundigen in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu.

Stilte expositie
Natuur, stilte en rust versterken elkaar en zijn het waard gekoesterd te worden. In de stilte expositie die het komende jaar rondreist door het Groene Hart komen de stiltegebieden weer dichterbij. In de aandacht van de politiek, maar ook bij de recreanten die op zoek gaan naar natuur, stilte en rust. De expositie gaat in op de beleving van de bezoeker in een stiltegebied. Wat kun je er verwachten? Welke planten en dieren vind je er? Wat doet de overheid er aan om de gebieden te behouden? En wat betekent (gebrek aan) stilte voor je gezondheid?

De expositie wordt op 18 mei in het Provinciehuis van Utrecht geopend en blijft daar gedurende 5 weken te zien (tot en met 22 juni). Vervolgens reist de expositie via provinciehuizen, bibliotheken, gemeentehuizen en natuurcentra verder door het Groene Hart. Kijk op www.geluidvandestilte.nl wanneer de expositie bij u in de buurt is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *