Kwaliteitstournee over energietransitie

De Stichting Groene Hart organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart, op 16 juni a.s. een kwaliteitstoernee rond het thema Energietransitie in het Groene hart. Statenleden van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en bestuurders van de 5 Waterschappen in het Groene Hart uitgenodigd voor een bezoek aan Indaver in Alphen aan de Rijn en de energiecentrale van Eneco in Utrecht.

Het Groene Hart kent diverse lokale initiatieven met windturbines, zonnepanelen, biogas, warmte uit de bodem, de lucht en oppervlaktewater. Bezien vanuit de totale productie- en gebruiksketen is de winst in ecologische footprint niet in alle gevallen even groot.

Het Groene Hart heeft zijn eigen specifieke kansen en knelpunten bij het produceren en distribueren van energie. Landelijk gebied kent veel vrije daken, heeft veel grondstoffen voor  biogas, maar de bebouwing ligt  gespreid.

Kunnen bestaande initiatieven worden uitgebouwd en gekopieerd en zo bijdragen aan de oplossingen op de schaal nodig voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs? Kan dit landelijk gebied straks ook in zijn eigen energiebehoefte voorzien?  Wat zijn daarbij de knelpunten? Wat zijn de ruimtelijke effecten?  Welke faciliterende rol kan de overheid vervullen? We besteden aandacht aan de bouw van gasloze wijken en de randvoorwaarden voor lokale investeringen. De eerste resultaten van de pilots lokale afstemming energievraag en aanbod komen aan bod.

 

This article has 2 comments

  1. Trudie Scherpenzeel Reply

    Hebben jullie al eens gehoord over het zonnepanelenproject op bedrijvenpark IJsselveld? Daar ligt eind dit jaar ongeveer 4 megawatt op de daken van bedrijfshallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *