Klimaatneutrale regio

Esther van den Bor – Doelstelling 2050.

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn in het gehele gebied van Midden-Holland lijkt nog ver weg. Toch ben ik blij dat we voorop lopen dankzij een actieve houding van de Omgevingsdienst en de daaraan verbonden gemeenten. Een aantal maatregelen als het besparen van energie in woningen en bedrijfsgebouwen, het omschakelen naar transport zonder gebruik van fossiele brandstoffen kunnen in de komende 32 jaar ontwikkeld worden en vervolgens opgeschaald.

Ruimte- en energie ateliers
Voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit zijn de woonkernen in de regio voor een belangrijk deel aangewezen op de open ruimte tussen de steden ofwel het open Groene Hart. In het proces om tot een pakket maatregelen te komen waarmee de regio aan de slag kan, zijn vanuit elke denkbare achterban vertegenwoordigers met elkaar in debat gegaan om te bekijken waar de kansen liggen. De interesse om deel te nemen en samen te werken aan betaalbare en haalbare oplossingen is groot. De urgentie om samen te werken wordt gevoeld.
De resultaten van deze werksessies worden voorgelegd op 1 juni in het oude stadhuis van Gouda: een regionale klimaattop. http://www.odmh.nl/inwoners/duurzaamheid/energie/

Warmtevraag
Maar de grootste opgave ligt in het vervangen van warmte die opgewekt wordt door fossiele grondstoffen. Voor de industriële omgeving van Rotterdam en Leiden zelfs is het de bedoeling om restwarmte van de industrie te benutten voor het verwarmen van woningen. Een nieuw netwerk waar vloeistoffen door heen gaan, onder de naam van de Warmterotonde. Maar een stad als Gouda of een straat in Reeuwijk sluit niet aan op dit netwerk. De warmte moet op een andere manier worden geleverd. Keuzes op welke manier dit kan hebben grote invloed op de omvang van de investeringen die nodig zijn bijvoorbeeld wanneer een nieuw buizennetwerk moet worden aangelegd. Verstandig om vooraf te bezien welke mogelijkheden op welke schaal kunnen worden gerealiseerd.

Daarom organiseert Stichting Groene Hart in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden Holland en de stuurgroep Groene Hart een Energietournee. Op vrijdag 16 juni laten we ons informeren over drie verschillende mogelijkheden om juist aan die warmtevraag te voldoen, op een duurzame manier. Elders in de Groene Flits staat hier meer over en informatie vindt u ook via de website http://kwaliteitsatlas.nl/contact/sitemap/energietournee2017/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *