Bijen en onze voedselvoorziening

Esther van den Bor – Bijen en hun nut
Gelukkig wordt er steeds meer aandacht gegeven aan De Bij. Volgens Wikipedia leven bijen leven soms in volken maar er zijn ook vele solitaire soorten bekend. De bijen zijn in onze streken essentieel voor de bestuiving van (wilde) bloemen, maar ook van veel van onze voedselgewassen. Zonder deze bestuiving zouden wij honger lijden. Er zijn wel 20.000 bijensoorten beschreven, maar het eigenlijke aantal zal wel hoger liggen. Dat biedt perspectief om te zoeken naar sterkere soorten die minder gevoelig zijn voor de schadelijke omgevingsfactoren die nu bij dragen aan de sterke vermindering van de bijenpopulaties. Onderzoekers van de WUR (Wageningen Universiteit) gaan in de komende periode van 2017 – 2019 in het kader van het nieuwe EU/NL-Honingprogramma onderzoek doen. In samenwerking met de bijenhouderijsector wordt kennis gedeeld en wordt samengewerkt aan de verbetering van leefomstandigheden (zie Bijen@wur).

Bijen in de tuin
Die leefomstandigheden worden niet alleen door “de agrarische sector” beïnvloed. De verandering van het klimaat en zeker de verstening van onze tuinen dragen sterk bij aan de verminderde beschikbaarheid van voedsel. Daar kunnen we zelf iets aan doen:

  • Koester bloemen. Zorg daarbij voor vroeg- en laatbloeiers en kies vooral de zo natuurlijk mogelijk bloeiende variëteiten. Zelfs op een balkon of een vierkante meter grond is veel voedsel aan te bieden aan de bij.
  • Help ze goed overwinteren door een bijenhotel te plaatsen of door oud plantmateriaal tot aan het begin van het voorjaar te laten staan.
  • Bied de bijen op de warme dagen water aan.
  • Doe aan guerilla gardening en benut elk stukje (openbaar) groen. Zaadbommen, zomaar zand met wilde bloemenzaad uit eigen regio: wat een bloemenpracht krijg je dan. GroenLinks afdeling Bodegraven-Reeuwijk organiseerden een actie en riepen de gemeente op structureel aandacht te geven aan de verrijking van ons gemeenschappelijk groen.
  • Gebruik zelf in de tuin en groen geen bestrijdingsmiddelen.

Zie ook blij met de bij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *