Lente

Esther van den Bor – We zien de natuur exploderen. Allerlei planten komen boven de grond en met het warme zonnetje krijgen we een heerlijk lentegevoel. Het fluiten van de vogels en hun drukke gedoe om nesten te bouwen versterkt dat gevoel.

Mismatch
Toch zit ergens in onze gedachten dat het wel erg vroeg is dat de pinksterbloem al bloeit en dat vogels aan het nestelen zijn. Wetenschappers constateren al jaren dat de eerste bloei van veel plantensoorten vergeleken met 10 jaar geleden tussen 4 en 10 dagen is vervroegd. Sommige planten bloeien ook korter. De verschuiving in de reactie op temperatuurstijging is regionaal gebonden en is voor planten vaak anders dan voor vogels en insecten. De vogels passen zich trager aan aan de veranderende omstandigheden. Daardoor kunnen sommige vogels niet meer het juiste voer voor hun jongen vinden en nemen populaties in grootte af.

Allergieën
Hogere temperaturen en een verhoogde CO2-concentratie in de buitenlucht kunnen plantengroei en daarmee ook de pollenproductie bevorderen. Een Europese studie toonde aan dat de toenemende trend in pollenaantallen vooral in grote steden optreedt. Daar profiteren planten van het ‘warmte-eiland effect’, waardoor er in steden een hogere temperatuur kan heersen dan in de omringende landelijke omgeving. Bovendien is in de steden het CO2 gehalte in de lucht wat hoger, wat ook de pollenproductie kan bevorderen. Voor lentebloeiers is de bloeitijd over het algemeen korter aan het worden, planten die in de zomer bloeien lijken meer allergene stoffen te bevatten. De hoeveelheid neerslag en het optreden van onweer zijn factoren die de hoeveelheid en de reactie van de mens op pollen beïnvloeden. Hoe deze mix van effecten zich uiteindelijk ontwikkelt is nog niet duidelijk, hoewel het aantal mensen dat allergische reacties heeft sterk toeneemt. De invloed van het verschuiven van de temperatuurzones is ook nog niet geheel duidelijk. Wel houdt het KNMI, in een behoudend klimaatscenario, aan dat het klimaat in Amsterdam in 2050 vergelijkbaar is met het klimaat in Zuid Frankrijk.
Voor nu, geniet van de lente!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *