De invloed van uw keuze

Esther van den Bor – Verkiezingen
Verkiezingen op 15 maart. Toch wil ik daar iets over zeggen. Want de verschillen tussen de partijen zijn redelijk groot op het punt van klimaat en duurzaamheid. Helaas merken we daar tijdens de aanloop tot de verkiezingen niet zo veel van: in de debatten en interviews met lijsttrekkers is het oorverdovend stil rond deze thema’s.

Klein Nederland
Gesproken wordt over ons eigen kleine, geïsoleerde landje. Waarin het over het algemeen zo geweldig goed gaat.
We steggelen over een procentje hier of een kleine verschuiving daar.
Wereldzaken als klimaatverandering, internationale (handels)verhoudingen, ‘true pricing’ van producten, zelfs Europa staan niet in de top drie van de vragen die de journalisten voorleggen aan de politici of de zwevende kiezer.
We hebben nog maar een paar jaar de tijd om maatregelen te nemen in de hoop dat we de temperatuurstijging van de aarde kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius. Nemen we al die maatregelen op korte termijn en zorgen we bovendien dat de pijn die daarmee gepaard gaat eerlijk wordt verdeeld? Geven we ook ontwikkelingslanden een kans op een toekomstige welvaart? Putten we de aarde uit in onze eigen honger naar nog meer speeltjes, kleding en luxe? Dat zijn wereldproblemen waar we juist als klein landje mee te maken krijgen.

Geef uw stem voor een duurzame wereld
Alleen met een eerlijke samenwerking kunnen we oplossingen vinden en proberen droge voeten te houden in een landschap waar de diversiteit van leven volop ruimte krijgt, zonder dat andere landen onze rekening betalen.
Ik spoor u aan uw keuze in het stemhokje te laten bepalen door de beleidsvoornemens die de politieke partijen uitspreken over deze vraagstukken.

This article has 1 comment

 1. Karin Reply

  De maatregelen zijn zo ingrijpend en kostbaar, dat lijsttrekkers ws bang zijn om vast te lopen in partijstandpunten en onderbouwingen, zowel financieel als wetenschappelijk. Debatten op tv of radio lenen zich hier niet voor. Te weinig tijd en voor een paar oneliners is het onderwerp te ingewikkeld. Ik pleit voor een weldoordachte en lange termijn opstelling van politici en niet zo maar wat roepen op tv of radio. De nadruk zou moeten liggen op het motiveren van de burger van nut en noodzaak van de Energietransitie. Mijn ervaring is dat het CDA ZH hier in de praktijk goed mee bezig is.
  Het hapsnap beleid wat ik op dit moment nog zie wat betreft bv het windmolenbeleid bevordert de motivatie en het draagvlak niet. Bestuurders vallen over elkaar heen, de windbranche heeft te grote financiële belangen, natuurorganisaties pikken een subsidiegraantje mee en de burger is het kind van de rekening.

  In de laatste nieuwsbrief van Provincie ZH las ik over de Klimaateffectatlas.
  Een atlas waarin de grote ruimtelijke opgaven ivm de gevolgen van het klimaat in kaart gebracht zijn.
  Het helpt mij om de omvang van de klimaatproblematiek in ZH te overzien.

  Onderwerp: Klimaateffectatlas Zuid-Holland helpt bestuurders bij ruimtelijke keuzes – Provincie Zuid-Holland

  https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrief/nieuwsbrieven/2017/maart/nieuwsbrief-9-maart/@16446/klimaateffectatlas/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20170309&utm_content=link_ID0ALSBG0MSBG&utm_campaign=Nieuwsbrief%209%20maart%202017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *