Energietransitie in het Groene Hart

Stel, we kiezen als toekomstperspectief dat het Groene Hart energieneutraal wordt.  Gaat dat altijd ten koste van de openheid van het landschap?

Deze vraag werd gesteld tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Stuurgroep Groene Hart over energietransitie en klimaat. Een eenvoudige vraag … maar lastig te beantwoorden! De tussenconclusie van een deel van de aanwezigen was, dat een zelfvoorzienend Groen Hart alléén mogelijk is als je het volbouwt met (al dan niet tijdelijke) windmolens.

Daar kan de Stichting Groene Hart het niet mee eens zijn; wij vinden openheid één van de belangrijkste kernwaarden van het Groene Hart. Toch houdt het daar niet op. Als we serieus naar een energieneutraal Groene Hart willen ontwikkelen mét behoud van openheid, dan moet de Stichting Groene Hart ook kunnen aangeven welk alternatief er is.

De Stuurgroep Groene Hart  stelt een document ‘perspectiefnotitie’ op waarin zij haar visie geeft op het Groene Hart. Deze visie biedt aan betrokken bestuurslagen een ijkpunt bij het opstellen van hun Integrale Omgevingsvisies, waartoe zij met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet verplicht zijn.

De Stichting Groene Hart wil een bijdrage leveren aan het document dat de stuurgroep oplevert. Stichting Groene Hart vindt het belangrijk om zowel aandacht te besteden aan beschermen/behouden als aan vitaliteit/ontwikkelen en daar een goed evenwicht in te vinden. Stichting Groene Hart geeft hier een eigenstandige visie op vanuit het belang van het behoud van het Groene Hart op de lange termijn. Met behulp van onderstaande figuur willen we beschrijven en uitbeelden in welke richting het Groene Hart zich ontwikkelt.

Als u wilt bijdragen aan deze discussie of op de andere thema’s (landschap en identiteit, bodemdaling, economie en bereikbaarheid) of de Stichting Groene Hart concreet wilt helpen om tot een mooi, communicatief eindproduct te komen, neem dan contact op met Theo Vogelzang en Sandra van Winden via: svw3007@gmail.com

Om verder te lezen:

 

This article has 1 comment

  1. Karin Reply

    Het mij niet duidelijk uit wat voor een bijeenkomst het idee om het Groene Hart vol te zetten met windmolens, voortgekomen is.
    Wat was de samenstelling van de aanwezigen? Waren er ook burgers en locale natuurorganisaties aanwezig? En hoe is er gediscussieerd en wat waren verder de mogelijkheden om energieneutraal te worden? In Zoetermeer worden bv wijken gebouwd die volledig energieneutraal zijn. Of moeten die molens dienen om bedrijven van energie te voorzien?
    Ik kan nergens een verslaglegging van de bijeenkomst vinden. Graag eerst meer verduidelijking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *